ZvOzi

zvOzi

Ciljna skupina: dijaki v srednji šoli
Izvajalci: strokovnjak s področja prometne varnosti, žrtev prometne nesreče
Cilji: Spodbujanje učencev in dijakov k oblikovanju pozitivnega odnosa do prometne varnosti. Vrstnik/sovrstnik, ki je doživel hudo prometno nesrečo, predstavi svojo osebno izkušnjo in izpoved. Širijo mnenja in postavljajo argumente pro/kontra o pomenu varnosti v cestnem prometu. Ozavestijo potrebne ukrepe za preprečevanje tovrstnim nastankom prometni nesreč in aktivno poiščejo rešitve, ki sledijo ciljem Vizije nič.
Čas trajanja delavnice: 1-2 šolski uri
Število učencev: ni omejeno
Oblika dela: diskusija, pogovor