Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

VRTCI IN ŠOLE

Prenesite programsko brošuro Zavoda Varna pot.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI V VRTCIH

Na Zavodu Varna pot že vrsto let izvajamo preventivno-izobraževalne programe za otroke od vrtca pa vse do srednje šole. Programi, ko smo jih razvili ob pomoči visoko usposobljenih pedagogov, psihologov in drugih strokovnjakov, so ustrezno prilagojeni glede na starost udeležencev in njihove sposobnosti. Izvajamo pa jih po celi Sloveniji. Od leta 2007 smo v naše aktivnosti vključili že več kot 201.050 otrok in mladostnikov.

S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod!

Lutkovna predstava za otroke v vrtcu.
CILJ

Na enostaven in zabaven način predstaviti otrokom najpomembnejše elemente prometne varnosti ter jih na ta način spodbuditi k previdnosti, pozornosti in uporabi varnostnih sistemov kot so čelada, varnostni pas/sedež. Ob učenju in petju pesmi spoznajo pravila o varni mobilnosti.

OBLIKA DELA

Ogled lutkovne predstave, razgovor ter petje pesmi Ta pikapolonica.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

VILKO ZASIJE NA POTEPU

Igrana predstava za otroke.
CILJ

Na zabaven način osvetliti pravila o varni mobilnosti. S pomočjo prometnih likov spoznati pomembnost uporabe kresničke in drugih odsevnih elementov v prometu. S pomočjo dialogov in pesmi otroke spodbuditi k varnemu vedenju v prometu.

OBLIKA DELA

Ogled igrane predstave in pogovor.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

4 PROMETNA DETELJICACILJ

Izkusiti različne prometne situacije in se učiti varnega in kulturnega obnašanja v cestnem prometu. Predstaviti otrokom različne vloge, ki jih imajo v prometu. Spoznavati elemente, pravila in znake, pomen varnostnega pasu in sedeža, vlogo pešca v prometu in pravilno prečkanje ceste. Praktično preizkusiti ustrezna vedenja za varno mobilnost.

OBLIKA DELA

Demonstracija, didaktične igre in animacije, hoja v prometu.

IZVAJALCI

Mladi moderatorji Zavoda Varna pot v sodelovanju z vzgojitelji in učitelji.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Klik je glas, ki varuje nas

Delavnica za otroke v vrtcu.


CILJ

Na sproščen in poučen način predstaviti pomembnost uporabe varnostnega sedeža in varnostnega pasu. otroke naučiti pravilnega pripenjanja z varnostnim pasom. predstaviti možne posledice neuporabe pasu. S pomočjo dialogov in pesmi otroke spodbuditi k varnemu vedenju v prometu.

OBLIKA DELA

Demonstracija, didaktične igre, animacija, petje pesmice.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRA

Naš podpornik je že dolga leta podjetje Porsche Slovenija, ki je doniralo tudi gospodarski vozili znamke Volkswagen, ki nam omogočata, da obiščemo vrtce in šole po vsej Sloveniji.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI PO OSNOVNIH ŠOLAH

Na Zavodu Varna pot že vrsto let izvajamo preventivno-izobraževalne programe za otroke od vrtca pa vse do srednje šole. Programi, ko smo jih razvili ob pomoči visoko usposobljenih pedagogov, psihologov in drugih strokovnjakov, so ustrezno prilagojeni glede na starost udeležencev in
njihove sposobnosti. Izvajamo pa jih po celi Sloveniji. Od leta 2007 smo v naše aktivnosti vključili že več kot201.050 otrok in mladostnikov.

S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod!

Lutkovna predstava za otroke v vrtcu.
CILJ

Na enostaven in zabaven način predstaviti otrokom najpomembnejše elemente prometne varnosti ter jih na ta način spodbuditi k previdnosti, pozornosti in uporabi varnostnih sistemov kot so čelada, varnostni pas/sedež. Ob učenju in petju pesmi spoznajo pravila o varni mobilnosti.

OBLIKA DELA

Ogled lutkovne predstave in razgovor ter petje pesmi Ta pikapolonica.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

VILKO ZASIJE NA POTEPU

Igrana predstava za otroke.
CILJ

Na zabaven način osvetliti pravila o varni mobilnosti. S pomočjo prometnih likov spoznati pomembnost uporabe kresničke in drugih odsevnih elementov v prometu. S pomočjo dialogov in pesmi otroke spodbuditi k varnemu vedenju v prometu.

OBLIKA DELA

Ogled igrane predstave in pogovor.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

4 PROMETNA DETELJICACILJ

Izkusiti različne prometne situacije in se učiti varnega in kulturnega obnašanja v cestnem prometu. Predstaviti otrokom različne vloge, ki jih imajo v prometu. Otroci spoznavajo osnovne prometne elemente, pravila in znake, pomen varnostnega pasu in sedeža, vlogo pešca v prometu in pravilno prečkanje. Praktično preizkusijo obnašanje v cestnem prometu.

OBLIKA DELA

Demonstracija, didaktične igre in animacije, hoja v prometu.

IZVAJALCI

Mladi moderatorji Zavoda Varna pot v sodelovanju z vzgojitelji in učitelji.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Klik je glas, ki varuje nas

Delavnica za otroke v vrtcu.
CILJ

Na sproščen in poučen način predstaviti pomembnost uporabe varnostnega sedeža in varnostnega pasu. otroke naučiti pravilnega pripenjanja z varnostnim pasom. predstaviti možne posledice neuporabe pasu. S pomočjo dialogov in pesmi otroke spodbuditi k varnemu vedenju v prometu.

OBLIKA DELA

Demonstracija, didaktične igre, animacija, petje pesmice.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRA

Ju3 na cestiCILJ

Učencem zagotoviti varen ju3. Učence naučiti pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije za varno mobilnost. Izkusiti različne prometne situacije ter se učiti varnega in strpnega vedenja kot pešec, kolesar in sopotnik v avtomobilu. Aktivno odigrati vlogo odgovornega udeleženca v varni mobilnost. Analizirati in kritično ovrednotiti različne situacije v mobilnosti. Praktično preizkusiti obnašanje v realnih situacijah.

OBLIKA DELA

Igra, diskusija, pogovor, simulacija.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot..

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

S@m na cestiCILJ

Učencem zagotoviti varen jutri. Naučiti pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije za varno mobilnost. Učiti se učiti varnega in strpnega vedenja kot pešec, kolesar in sopotnik v avtomobilu..

OBLIKA DELA

Na daljavo, kvizi, igre, video zgodbe, pantomima.

IZVAJALCI

E-delavnico vodi moderator Zavoda Varna pot na različnih komunikacijskih orodjih (Zoom, Skype ipd.)

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

5x STOP JE KULCILJ

Spodbuditi učence in dijake k oblikovanju pozitivnega odnosa do varne mobilnosti. Prepoznati vrednote kot so življenje, zdravje, varnost. Deliti mnenja in postavljati argumente pro/kontra o pomenu varne mobilnosti. Ozavestiti potrebne ukrepe za preprečevanje vzrokov nastanka prometnih nesreč. Aktivno iskati rešitve, ki sledijo ciljem Vizije NIČ.

OBLIKA DELA

Diskusija, pogovor, simulacija, video gradiva.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot, strokovnjak s področja varne mobilnosti, izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča zaznamovala

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Bodi TICILJ

Celostno obravnavati problematiko alkohola in prepovedanih drog med mladimi, še posebej v prometu pri vseh aktivnih udeležencih prometa (pešec, kolesar, voznik skiroja, avtomobila, motorja, itd.), Razbijati mite o alkoholu in drugih prepovedanih substancah, na podlagi praktičnih prikazov/izkustvenih dejavnosti mlade opolnomočiti za razvoj kritičnega razmišljanja do teh situacij in doseči ničelno toleranco do vseh substanc.

OBLIKA DELA

Diskusija, pogovor, simulacija, video gradiva, vaje.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot, izpoved žrtve prometne nesreče.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

ZV0ZiCILJ

Spodbuditi učence in dijake k oblikovanju pozitivnega odnosa do varne mobilnosti. prisluhniti vrstniku, ki je doživel hudo prometno nesrečo. ozavestiti potrebne ukrepe za preprečevanje vzrokov prometnih nesreč. Aktivno poiskati rešitve, ki sledijo ciljem vizije Nič.

OBLIKA DELA

Diskusija, pogovor, simulacija, video gradiva.

IZVAJALCI

Ambasadorji zavoda varna pot in drugi strokovnjaki s področja varne mobilnosti, izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča zaznamovala.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Naš podpornik je že dolga leta podjetje Porsche Slovenija, ki je doniralo tudi gospodarski vozili znamke Volkswagen, ki nam omogočata, da obiščemo vrtce in šole po vsej Sloveniji.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI PO SREDNJIH ŠOLAH
Na Zavodu Varna pot že vrsto let izvajamo preventivno-izobraževalne programe za otroke od vrtca pa vse do srednje šole. Programi, ko smo jih razvili ob pomoči visoko usposobljenih pedagogov, psihologov in drugih strokovnjakov, so ustrezno prilagojeni glede na starost udeležencev in njihove sposobnosti. Izvajamo pa jih po celi Sloveniji. Od leta 2007 smo v naše aktivnosti vključili že več kot 201.050 otrok in mladostnikov.

5x STOP JE KULCILJ

Spodbuditi učence in dijake k oblikovanju pozitivnega odnosa do varne mobilnosti. Prepoznati vrednote kot so življenje, zdravje, varnost. Deliti mnenja in postavljati argumente pro/kontra o pomenu varne mobilnosti. Ozavestiti potrebne ukrepe za preprečevanje vzrokov nastanka prometnih nesreč. Obravnavati problematiko alkohola med mladimi, še posebej v prometu pri vseh aktivnih udeležencih v prometu. Aktivno iskati rešitve, ki sledijo ciljem Vizije NIČ.

OBLIKA DELA

Diskusija, pogovor, simulacija, video gradiva.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot, izpoved žrtve prometne nesreče.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Bodi TICILJ

Celostno obravnavati problematiko alkohola in prepovedanih drog med mladimi, še posebej v prometu pri vseh aktivnih udeležencih prometa (pešec, kolesar, voznik skiroja, avtomobila, motorja, itd.), Razbijati mite o alkoholu in drugih prepovedanih substancah, na podlagi praktičnih prikazov/izkustvenih dejavnosti mlade opolnomočiti za razvoj kritičnega razmišljanja do teh situacij in doseči ničelno toleranco do vseh substanc.

OBLIKA DELA

Diskusija, pogovor, simulacija, video gradiva, vaje.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot, izpoved žrtve prometne nesreče.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

ZV0ZiCILJ

Spodbuditi učence in dijake k oblikovanju pozitivnega odnosa do varne mobilnosti. Prisluhniti vrstniku, ki je doživel hudo prometno nesrečo. Ozavestiti potrebne ukrepe za preprečevanje vzrokov prometnih nesreč. Aktivno poiskati rešitve, ki sledijo ciljem Vizije NIČ.

OBLIKA DELA

Diskusija, pogovor, simulacija, video gradiva.

IZVAJALCI

Ambasadorji zavoda varna pot in drugi strokovnjaki s področja varne mobilnosti, izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča zaznamovala.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Naš podpornik je že dolga leta podjetje Porsche Slovenija, ki je doniralo tudi gospodarski vozili znamke Volkswagen, ki nam omogočata, da obiščemo vrtce in šole po vsej Sloveniji.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI ZA STARŠE

Na Zavodu Varna pot že vrsto let izvajamo preventivno-izobraževalne programe za otroke od vrtca pa vse do srednje šole. Programi, ko smo jih razvili ob pomoči visoko usposobljenih pedagogov, psihologov in drugih
strokovnjakov, so ustrezno prilagojeni glede na starost udeležencev in njihove sposobnosti. Izvajamo pa jih po celi Sloveniji. Od leta 2007 smo v naše aktivnosti vključili že več kot 201.050 otrok in mladostnikov.

RDEČA LUČ ZA STARŠECILJ

Postaviti vlogo in pomen strokovnih delavcev pri spodbujanju in krepitvi odnosa med starši in institucijo na področju varne mobilnosti. Spodbuditi vključevanje staršev v izobraževanje o varnem vedenju v cestnem prometu. ozveščati starše o njihovi vlogi, zgledu in odgovornem obnašanju v prometu. opolnomočiti starše, da začnejo razmišljati o napačnih prepričanjih, ravnanjih in zgledih varne mobilnosti (svojim) otrokom. predstaviti osebno izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča zaznamovala. opolnomočiti starše in druge slušatelje za ustrezna ravnanja ob izgubi ali hudi poškodbi otroka v prometni nesreči.

OBLIKA DELA

Razprava, okrogla miza, video gradiva.

IZVAJALCI

Strokovnjak s področja varne mobilnosti, izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča zaznamovala.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Naš podpornik je že dolga leta podjetje Porsche Slovenija, ki je doniralo tudi gospodarski vozili znamke Volkswagen, ki nam omogočata, da obiščemo vrtce in šole po vsej Sloveniji.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI ZA KOLEKTIV

Na Zavodu Varna pot že vrsto let izvajamo preventivno-izobraževalne programe za otroke od vrtca pa vse do srednje šole. Programi, ko smo jih razvili ob pomoči visoko usposobljenih pedagogov, psihologov in drugih strokovnjakov, so ustrezno prilagojeni glede na starost udeležencev in
njihove sposobnosti. Izvajamo pa jih po celi Sloveniji. Od leta 2007 smo v naše aktivnosti vključili že več kot 201.050 otrok in mladostnikov.

VARNA MOBILNOSTCILJ

Ozavestiti o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo vedenja s ciljem uresničevanja in udejanja vizije Nič. analizirati in povezati pomen ozaveščanja za zmanjševanje škodljivih posledic prometnih nesreč za posameznika, družino, institucijo, družbo. opolnomočiti vodstvene in strokovne delavce za ustrezno uporabo organizacijskih, vodstvenih in vsebinskih pristopov na področju varne mobilnosti.

OBLIKA DELA

Delavnica, okrogla miza, predavanje, razprava.

IZVAJALCI

Strokovnjaki na področju varne mobilnosti, pedagogi, psihologi ter drugi strokovnjaki.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

IZ ŽIVLJENJA SE UČIMOCILJ

Ozavestiti o možnih fizičnih in psihičnih posledicah prometnih nesreč. opolnomočiti vodstvene in strokovne delavce za ustrezna ravnanja ob posledicah prometnih nesreč. ozavestiti vodstvene in strokovne delavce o pomenu in vlogi strokovnih delavcev v šoli in vrtcu v odnosu do žrtev prometni nesreč. ozavestiti institucijo ali družbo o kulturi vedenja s ciljem uresničevanja in udejanjanja vizije Nič. analizirati in povezati pomen ozaveščanja o vsebinah varne mobilnosti.

OBLIKA DELA

Delavnica, okrogla miza, predavanje, razprava.

IZVAJALCI

Strokovnjaki na področju varne mobilnosti, pedagogi, psihologi ter drugi strokovnjaki.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Živimo vizijo ničCILJ

Ozavestiti o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo vedenja posameznikov v kolektivih in v družbi. povečati zavedanje pri posameznikih, da lahko sami storijo veliko za zavarovanje zdravja in življenj ter s tem dvigniti standard in kvaliteto življenja v naši družbi. krepiti in varovati zdravje ter zmanjšati poškodbe in bolniške staleže v kolektivih. pridobitev certifikata vizija Nič.

OBLIKA DELA

Delavnica, okrogla miza, predavanje, razprava.

IZVAJALCI

Strokovnjaki na področju varne mobilnosti.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO
Izvedbo projekta omogočajo:

Naš podpornik je že dolga leta podjetje Porsche Slovenija, ki je doniralo tudi gospodarski vozili znamke Volkswagen, ki nam omogočata, da obiščemo vrtce in šole po vsej Sloveniji.

E-DELAVNICE

Na Zavodu Varna pot že vrsto let izvajamo preventivno-izobraževalne programe za otroke, starše in pedagoške delavce od vrtca pa vse do srednje šole. Poleg obstoječih izobraževalnih programov »Živimo Vizijo NIČ« smo za vas pripravili E-IZOBRAŽEVALNE PROGRAME, webinarje, ki so namenjeni 2. VIO, 3. VIO, staršem, učiteljem oziroma kolektivom OŠ.

Obdobje s Covid-19 nam je pri podajanju različnih vsebin, oblik delavnic in predavanj prineslo nekaj novih izzivov. Pri tem mislimo delo na razdaljo, od doma ipd. Izvajanje delavnic, ki smo jih v preteklem šolskem letu in še prej, izvajali v vaših šolah so tako obstale v planih izvajanja. Številni otroci in starši , so bili zaradi virusa in navedene oblike dela v živo, prikrajšani za doživeto življenjsko izkušnjo s področja varne mobilnosti. Ob prisotnosti virusa pa žal nismo doživeli upada na področju mobilnosti, temveč so se naše aktivne vloge v cestnem prometu še intenzivirale in morebiti spremenile določene oblike in vzorce vlog od pešcev, kolesarjev, potnikov ali voznikov različnih prevoznih sredstev. Torej izziv več, da otrokom, staršem in učiteljem vsebine ponudimo na primeren in NOV način.

S@m na cestiCILJ

Učencem zagotoviti varen jutri. Učence naučiti pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije za varno mobilnost. Izkusiti različne prometne situacije ter se učiti varnega in strpnega vedenja kot pešec, kolesar in sopotnik v avtomobilu. Aktivno odigrati vlogo odgovornega udeleženca v varni mobilnost. Analizirati in kritično ovrednotiti različne situacije v mobilnosti ter praktično preizkusiti obnašanje v realnih situacijah.

OBLIKA DELA

Kvizi, diskusija, pogovor, pantomima, video vsebine, osebne izpovedi in nasveti mladih ambasadorjev Zavoda Varna pot.

IZVAJALCI

E-delavnico vodi moderator Zavoda Varna pot na različnih komunikacijskih orodjih (Zoom, Skype ipd.)

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

5x STOP JE KULCILJ

Spodbuditi učence in dijake k oblikovanju pozitivnega odnosa do varne mobilnosti. prepoznati vrednote kot so življenje, zdravje, varnost. deliti mnenja in postavljati argumente pro/kontra o pomenu varne mobilnosti. ozavestiti potrebne ukrepe za preprečevanje vzrokov nastanka prometnih nesreč. aktivno iskati rešitve, ki sledijo ciljem vizije Nič.

OBLIKA DELA

Diskusija, pogovor, simulacija, video gradiva.

IZVAJALCI

Moderatorji Zavoda Varna pot, strokovnjak s področja prometne varnosti v sodelovanju z žrtvijo prometne nesreče

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

ZV0ZiCILJ

Spodbuditi učence in dijake k oblikovanju pozitivnega odnosa do varne mobilnosti. prisluhniti vrstniku, ki je doživel hudo prometno nesrečo. ozavestiti potrebne ukrepe za preprečevanje vzrokov prometnih nesreč. Aktivno poiskati rešitve, ki sledijo ciljem vizije Nič.

OBLIKA DELA

Diskusija, pogovor, simulacija, video gradiva.

IZVAJALCI

Ambasadorji zavoda varna pot in drugi strokovnjaki s področja varne mobilnosti, izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča zaznamovala.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

RDEČA LUČ ZA STARŠECILJ

Postaviti vlogo in pomen strokovnih delavcev pri spodbujanju in krepitvi odnosa med starši in institucijo na področju varne mobilnosti. Spodbuditi vključevanje staršev v izobraževanje o varnem vedenju v cestnem prometu. ozveščati starše o njihovi vlogi, zgledu in odgovornem obnašanju v prometu. opolnomočiti starše, da začnejo razmišljati o napačnih prepričanjih, ravnanjih in zgledih varne mobilnosti (svojim) otrokom. predstaviti osebno izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča zaznamovala. opolnomočiti starše in druge slušatelje za ustrezna ravnanja ob izgubi ali hudi poškodbi otroka v prometni nesreči.

OBLIKA DELA

Razprava, okrogla miza, video gradiva.

IZVAJALCI

Strokovnjak s področja varne mobilnosti, izpoved osebe, ki jo je prometna nesreča zaznamovala.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Živimo vizijo ničCILJ

Ozavestiti o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo vedenja posameznikov v kolektivih in v družbi. povečati zavedanje pri posameznikih, da lahko sami storijo veliko za zavarovanje zdravja in življenj ter s tem dvigniti standard in kvaliteto življenja v naši družbi. krepiti in varovati zdravje ter zmanjšati poškodbe in bolniške staleže v kolektivih. pridobitev certifikata vizija Nič.

OBLIKA DELA

Delavnica, okrogla miza, predavanje, razprava.

IZVAJALCI

Strokovnjaki na področju varne mobilnosti.

PRIJAVA NA DELAVNICO
PROGRAM PODPIRAJO

Naš podpornik je že dolga leta podjetje Porsche Slovenija, ki je doniralo tudi gospodarski vozili znamke Volkswagen, ki nam omogočata, da obiščemo vrtce in šole po vsej Sloveniji.

GALERIJA
videi

PRIJAVA NA DELAVNICO

Za prijavo na delavnico izpolnite obrazec.

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.