Vizija NIČ

VIZIJA NIČ

Temelj vsebinskih in preventivnih aktivnosti Zavoda Varna pot izhaja iz Vizije NIČ. Naše načrte, želje in besede na področju prometne varnosti smo spremenili v konkretna dejanja. Vizija NIČ postaja gibalo življenja, ki od slehernega posameznika zahteva spremembo razmišljanja, zavezovanja k jasnemu in odgovornemu ravnanju z enim samim in nedvoumnim ciljem - zmanjšati število poškodovanih in umrlih na evropskih in svetovnih cestah.

Z moralnega vidika je to edini možni dolgoročni cilj vseh humanih družb ter kot takšen jasen in razumljiv cilj vseh sodelujočih ustvarjalcev in udeležencev cestno–prometnega sistema.

Vizija NIČ ima svoje korenine v Skandinaviji. Drevo je posajeno tudi pri nas - Vizija NIČ

Za podjetja, izobraževalne institucije, NVO, lokalne skupnosti in državne institucije ponujamo delavnico/predavanje, ki traja 50-60 minut. Cilji delavnice so: ozavestiti o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti; soustvarjati kulturo vedenja posameznikov v kolektivih in družbi; povečati zavedanje pri posameznikih, da lahko sami storijo veliko za zavarovanje zdravja in življenj ter s tem dvigniti standard in kvaliteto življenja v naši družbi; krepiti in varovati zdravje ter zmanjšati poškodbe in bolniške staleže v kolektivih; pridobitev certifikata Vizija NIČ.

S svojimi aktivnostmi in stališči nevladne organizacije želimo zavarovati slehernega udeleženca v cestnem prometu. Z lastno pomočjo žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev želimo doseči ponovno življenjsko ravnovesje. S svetovanjem priznanih strokovnjakov in organizacij bomo iskali odgovore, individualne in celostne rešitve s področja zdravstva, sociale in pravne zaščite ter duhovne oskrbe.

S svojimi preventivnimi in izobraževalnimi programi ter strokovnim vplivom na spremembo pozitivne zakonodaje, nameravamo v slovenskem prostoru dvigniti družbeno in osebno odgovornost ter kulturo v cestnem prometu. Z vrsto humanitarnih akcij in programov bomo skupaj z vsemi, ki nas podpirajo, z družbeno odgovornimi podjetji, organizacijami in posamezniki pomagali konkretnim žrtvam in svojcem prometnih nesreč.

« 2 of 16 »