Vizija NIČ

VIZIJA NIČ

Temelj vsebinskih in preventivnih aktivnosti Zavoda Varna pot izhaja iz Vizije NIČ. Naše načrte, želje in besede na področju prometne varnosti smo spremenili v konkretna dejanja. Vizija NIČ postaja gibalo življenja, ki od slehernega posameznika zahteva spremembo razmišljanja, zavezovanja k jasnemu in odgovornemu ravnanju z enim samim in nedvoumnim ciljem - zmanjšati število poškodovanih in umrlih na evropskih in svetovnih cestah.

Z moralnega vidika je to edini možni dolgoročni cilj vseh humanih družb ter kot takšen jasen in razumljiv cilj vseh sodelujočih ustvarjalcev in udeležencev cestno–prometnega sistema.

Vizija NIČ ima svoje korenine v Skandinaviji. Drevo je posajeno tudi pri nas - Vizija NIČ

S svojimi aktivnostmi in stališči nevladne organizacije želimo zavarovati slehernega udeleženca v cestnem prometu. Z lastno pomočjo žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev želimo doseči ponovno življenjsko ravnovesje. S svetovanjem priznanih strokovnjakov in organizacij bomo iskali odgovore, individualne in celostne rešitve s področja zdravstva, sociale in pravne zaščite ter duhovne oskrbe.

S svojimi preventivnimi in izobraževalnimi programi ter strokovnim vplivom na spremembo pozitivne zakonodaje, nameravamo v slovenskem prostoru dvigniti družbeno in osebno odgovornost ter kulturo v cestnem prometu. Z vrsto humanitarnih akcij in programov bomo skupaj z vsemi, ki nas podpirajo, z družbeno odgovornimi podjetji, organizacijami in posamezniki pomagali konkretnim žrtvam in svojcem prometnih nesreč.


Minute, ure, preživete na urgentnem bloku Kliničnega centra v Ljubljani, so v čakanju prvih izvidov in ob nesebični pomoči prijatelja zdravnika rodile prvi korak k razmišljanju o nastanku nečesa, kar v tujini poznajo že vrsto let. Stisk rok in obljuba: "Narediva nekaj več za žrtve, svojce in poškodovane v prometnih nesrečah in z ljudmi dobre volje preprečimo vsaj eno novo tragično zgodbo!"

"Je res nekje zapisano naše življenjsko poslanstvo in njegove vrednote? Je in so. Le odkriti jih moramo. Če jih ne, nas nanje opozori nekdo drug. Po nesreči 12-letne hčerke Neje želim sebi in drugim ponuditi znanje in pomoč za zagotavljanje večje varnosti na cestah."

Robert Štaba,
ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot« 1 of 16 »