Vizija NIČ

VIZIJA NIČ

Zavod Varna pot je v Sloveniji nosilec programa Živimo Vizijo NIČ. Temelj vsebinskih in preventivnih naših aktivnosti izhaja iz Vizije NIČ. Naše načrte, želje in besede na področju prometne varnosti smo spremenili v konkretna dejanja. Vizija NIČ postaja gibalo življenja, ki od slehernega posameznika zahteva spremembo razmišljanja, zavezovanja k jasnemu in odgovornemu ravnanju z enim samim in nedvoumnim ciljem - zmanjšati število poškodovanih in umrlih na evropskih in svetovnih cestah.

Z moralnega vidika je to edini možni dolgoročni cilj vseh humanih družb ter kot takšen jasen in razumljiv cilj vseh sodelujočih ustvarjalcev in udeležencev cestno–prometnega sistema.

Vizija NIČ ima svoje korenine v Skandinaviji. Drevo je posajeno tudi pri nas - Vizija NIČ

Za podjetja, izobraževalne institucije, NVO, lokalne skupnosti in državne institucije ponujamo delavnico/predavanje, ki traja 50-60 minut. Cilji delavnice so: ozavestiti o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti; soustvarjati kulturo vedenja posameznikov v kolektivih in družbi; povečati zavedanje pri posameznikih, da lahko sami storijo veliko za zavarovanje zdravja in življenj ter s tem dvigniti standard in kvaliteto življenja v naši družbi; krepiti in varovati zdravje ter zmanjšati poškodbe in bolniške staleže v kolektivih; pridobitev certifikata Vizija NIČ.

S svojimi aktivnostmi in stališči nevladne organizacije želimo zavarovati slehernega udeleženca v cestnem prometu. Z lastno pomočjo žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev želimo doseči ponovno življenjsko ravnovesje. S svetovanjem priznanih strokovnjakov in organizacij bomo iskali odgovore, individualne in celostne rešitve s področja zdravstva, sociale in pravne zaščite ter duhovne oskrbe.

S svojimi preventivnimi in izobraževalnimi programi ter strokovnim vplivom na spremembo pozitivne zakonodaje, nameravamo v slovenskem prostoru dvigniti družbeno in osebno odgovornost ter kulturo v cestnem prometu. Z vrsto humanitarnih akcij in programov bomo skupaj z vsemi, ki nas podpirajo, z družbeno odgovornimi podjetji, organizacijami in posamezniki pomagali konkretnim osebam, ki so jih prometne nesreče zaznamovale.


 

Brošura Živimo Vizijo NIČ

 

Zavod Varna pot ter Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije sodelujeta kot partnerja v projektu »Profesionalizacija kadrov za zgotavljanje trajnega izvajanja varne mobilnosti skozi program Živimo Vizijo NIČ«. Glavni cilj partnerstva je aktivno, celovito in koordinirano delovanje na področju varne mobilnosti na celotnem ozemlju Slovenije.
Aktivnosti v okviru partnerstva Živimo Vizijo NIČ, ki potekajo v obdobju od 1.11.2019 do 31.1.2022, zajemajo:
- vzpostavitev skupne organizacijske strukture programa Živimo Vizijo NIČ, ki je sestavljena iz dveh zaposlenih koordinatorjev programa (po enega pri vsakem partnerju), zunanjih strokovnih sodelavcev in prostovoljcev;
-aktivnosti promocije, ozaveščanja, preventive in izobraževanja;
-varovanje otrok na poti v šolo v okviru Šolske prometne službe;
-vzpostavitev certifikacijske sheme Živimo Vizijo NIČ.
Podpisniki Vizije NIČ: