Robert Štaba

"Na svoji poti lahko premagate ovire, če ste odločni, hrabri in marljivi. Nikdar ne bodite malosrčni. Bodite odločni, vendar ne jedki. Zagrenjenost ne služi drugemu, kot da veže vašo osebnost. Nikomur ne dovolite, da bi vas odvrnil od poti proti ciljem, ki ste si jih zastavili. Ne bojte se biti pionir, ki raziskuje nove steze do dosežkov."

Ralph J. Bunche

 
bd19 VW 09 robert staba -268 (2)

Robert Štaba je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Varna mobilnost je pomemben element in vsebina njegovega dosedanjega profesionalnega dela in osebne življenjske poti.

Po zaključeni diplomi s področja tehnologije prometa je strokovna znanja varne mobilnosti pridobival v sektorju javne uprave, gospodarskih družb, privatnega sektorja in nevladnih organizacij. Skozi vrsto operativnih in vodstvenih funkcij v Policiji, Ministrstvu RS za notranje zadeve, Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (predhodnica AVP), AMZS, Zavodu Varna pot, pridobljena strokovna znanja in vodstvene izkušnje deli na domačem in mednarodnem področju mobilnosti.

Je avtor strokovnih prispevkov in predavatelj na številnih mednarodnih in domačih kongresih povezanih z varno ali trajnostno mobilnostjo. Srečamo ga lahko skupaj z učitelji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, s svojci in osebami, ki so jih posledice najhujših prometnih nesreč zaznamovale, mednarodnih ekspertnih skupinah ali delovnih telesih, v medijskih diskusijah, kot tudi na strokovnih srečanjih in razpravah na najvišji mednarodni ravni. Na domačem in mednarodnem nivoju je aktiven na področju zagovorništva in pravic žrtev prometnih nesreč.

V Sloveniji je bil vodja številnih evropskih in drugih mednarodnih projektov s področja varne mobilnosti.

Robert Štaba je prejemnik nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2018.
Ob podelitvi so o njem zapisali:
“Humanist in mednarodno priznan strokovnjak na področju varne mobilnosti je pred desetimi leti ustanovil zavod Varna pot za pomoč in podporo žrtvam prometnih nesreč. Pod njegovim vodstvom je zavod konstruktiven in dobronameren partner Mestne občine Ljubljana, saj s svojim delom vidno prispeva k prometni varnosti v našem mestu: psihosocialno pomoč so ponudili in omogočili več kot 3500 osebam, ki so jih zaznamovale prometne nesreče, s svojimi preventivnimi programi pa o varni mobilnosti ozaveščajo predvsem otroke in mladino. Nagrajenčevo predano delo odmeva tudi v različnih mednarodnih projektih, zaradi česar je bil izvoljen za podpredsednika Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč.”

Aktivne mednarodne funkcije:

• izvoljen član upravnega odbora EuroRAP - 2015 - aktivno

Pretekle mednarodne funkcije:

• izvoljen član upravnega odbora - podpredsednik FEVR (Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč) - 2016 - 2021

Za dolgoletno, strokovno in odlično medsebojno sodelovanje je v letu 2019 s strani MADD New York, prejel posebno priznanje.

V prostem času je rad v stiku z naravo, družino, psom ter odkritimi, preprostimi in srčnimi ljudmi.