Robert Štaba

"Na svoji poti lahko premagate ovire, če ste odločni, hrabri in marljivi. Nikdar ne bodite malosrčni. Bodite odločni, vendar ne jedki. Zagrenjenost ne služi drugemu, kot da veže vašo osebnost. Nikomur ne dovolite, da bi vas odvrnil od poti proti ciljem, ki ste si jih zastavili. Ne bojte se biti pionir, ki raziskuje nove steze do dosežkov."

Ralph J. Bunche


Robert Štaba je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Varna mobilnost je pomemben element in vsebina njegovega dosedanjega profesionalnega dela in osebne življenjske poti.

Po zaključeni diplomi s področja tehnologije prometa je strokovna znanja varne mobilnosti pridobival v sektorju javne uprave, gospodarskih družb, privatnega sektorja in nevladnih organizacij. Skozi vrsto operativnih in vodstvenih funkcij v Policiji, Ministrstvu RS za notranje zadeve, Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (predhodnica AVP), AMZS, Zavodu Varna pot, pridobljena strokovna znanja in vodstvene izkušnje deli na domačem in mednarodnem področju mobilnosti.

Je avtor strokovnih prispevkov in predavatelj na številnih mednarodnih in domačih kongresih povezanih z varno ali trajnostno mobilnostjo. Srečamo ga lahko skupaj z učitelji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, s svojci in osebami, ki so jih posledice najhujših prometnih nesreč zaznamovale, mednarodnih ekspertnih skupinah ali delovnih telesih, v medijskih diskusijah, kot tudi na strokovnih srečanjih in razpravah na najvišji mednarodni ravni. Na domačem in mednarodnem nivoju je aktiven na področju zagovorništva in pravic žrtev prometnih nesreč.

V Sloveniji je bil vodja številnih evropskih in drugih mednarodnih projektov s področja varne mobilnosti.

Aktivne mednarodne funkcije:

• izvoljen član upravnega odbora EuroRAP - 2015 - aktivno

• izvoljen član upravnega odbora - podpredsednik FEVR (Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč) - 2016 - aktivno

Za dolgoletno, strokovno in odlično medsebojno sodelovanje je v letu 2019 s strani MADD New York, prejel posebno priznanje. Je dobitnik nagrade glavnega mesta Ljubljana v letu 2018.

V prostem času je rad v stiku z naravo, družino, psom ter odkritimi, preprostimi in srčnimi ljudmi.