Robert Štaba

"Na svoji poti lahko premagate ovire, če ste odločni, hrabri in marljivi. Nikdar ne bodite malosrčni. Bodite odločni, vendar ne jedki. Zagrenjenost ne služi drugemu, kot da veže vašo osebnost. Nikomur ne dovolite, da bi vas odvrnil od poti proti ciljem, ki ste si jih zastavili. Ne bojte se biti pionir, ki raziskuje nove steze do dosežkov."

Ralph J. Bunche


Robert Štaba je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Prometna varnost je pomemben element in vsebina njegovega dosedanjega profesionalnega dela in življenja.

Robert Štaba, univ. dipl. inž. tehnologije prometa je vrsto let deloval v AMZS kot generalni sekretar in vodja za varnost in preventivo v cestnem prometu. Rdeča nit njegovega dela je prepletena z varnostjo cestnega prometa od njegovih začetkov dela v prometni policiji kot tudi nadaljevanje profesionalnega dela kot tajnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije (predhodnica AVP) in kasneje dela na AMZS.

Je avtor strokovnih prispevkov in predavatelj na številnih mednarodnih in domačih kongresih povezanih z varno mobilnostjo. Srečamo ga lahko skupaj z učitelji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, s svojci, v medijskih diskusijah kot tudi na strokovnih razpravah na najvišji svetovni ravni.

V Sloveniji je bil vodja številnih evropskih in drugih mednarodnih projektov, med katerimi najpogosteje izpostavi program EuroRAP, v katerem je tudi član upravnega odbora.

V prostem času je rad v stiku z naravo, družino, psom ter odkritimi in srčnimi ljudmi.