Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Moj svet na dveh kolesih

MOJ SVET NA DVEH KOLESIH

Veliko besed dandanes namenjamo trajnostni in varni mobilnosti. Nekaj, kar določeni poznajo in živijo je lahko za druge neznanka, nekaj daleč, stran, tuje, nedosegljivo. Lahko celo vemo in poznamo termine, pa dnevno najdemo tisoče izgovorov, zakaj danes ne s kolesom, zakaj me javni prevoz moti, zakaj sem izbral nevarno bližnjico ali pa preprosto menim, da ne potrebujem uporabljati čelade, saj se še na tako kratki relaciji nesreča pač ne bo zgodila.

In če nam nekdo ta svet približa že v najbolj zgodnjih letih našega odraščanja, ga vtke v družinsko, vrtčevsko in šolsko vzgojo, nam znanje in navada lahko postanejo vzorec in vstopnica v naš novi in osebni svet trajnostne in varne mobilnosti. Izhajajoč iz filozofije »Otroci vidijo-otroci posnemajo« želimo v projektu MOJ SVET NA DVEH
KOLESIH združiti otroke v vrtcu, učence 1. in 2. VIO OŠ, vzgojitelje in učitelje, starše, skrbnike in stare starše na eni strani ter pristojne oddelke MO Ljubljana  mestne redarje, policiste, strokovnjake Zavoda ter druge partnerje na drugi strani, ki skupaj omogočimo program, ki bo skozi vzor, vrednote in korake vse sodelujoče opolnomočil z vidika trajnostne in varne mobilnosti.

Program, ki bo tokrat potekal na pilotski ravni je odprt za nadgradnjo, prilagoditve, spremembe in bo nedvomno lahko dolgoročno prispeval posamezniku, izobraževalnim institucijam, in celotni družbi višjo kvaliteto življenja.

NAMEN: otroka na poti v in iz vrtca, šole, skupaj z družinskimi člani in ob sodelovanju drugih deležnikov, z enoslednimi vozili učimo sprememb v odnosu, navadah, obnašanju in ravnanju do varne, okoljsko naravnane in trajnostne mobilnosti, ki s časoma postane življenjski slog.

CILJI: nadgraditi in razviti pozitiven odnos do varne in trajnostne mobilnosti v družini, vrtcu, šoli in skupnosti, aktivno prispevati k zdravem načinu življenja (v družini, vrtcu, šoli), aktivno prispevati k razogljičenju okolja in s tem dvigniti življenjski stil in kvaliteto življenja posameznika, družine, družbe.

 

VEČ O PROJEKTU KMALU..

OGLJIČNI ODITS

Spletna aplikacija PSL:

Spletna aplikacija za trajnostni življenjski slog (v nadaljevanju spletna aplikacija PSL) je novo, enostavno in uporabniku prijazno orodje za izračun in zmanjševanje ogljičnega odtisa. Uporabniku omogoča, da s preprostim testom izračuna svoj ogljični odtis. Na podlagi izračuna mu nato ponudi prilagojene nasvete, predloge in aktivnosti za zmanjšanje njegovega ogljičnega odtisa. Nasveti se nanašajo na različna področja, kot so energetska učinkovitost, trajnostna prehrana, trajnostni prevoz in druge trajnostne prakse.

Spletna aplikacija PSL je zasnovana tudi kot motivacijsko orodje, ki spodbuja uporabnike k trajnostnemu ravnanju. S pomočjo dosežkov, mejnikov in prilagojenih priporočil spodbuja uporabnike k nadaljnjim trajnostnim ukrepom in jim pomaga vztrajati pri svojih trajnostnih prizadevanjih. Prav tako omogoča uporabniku sledenje njegovega napredka in dosežka pri zmanjševanju ogljičnega odtisa, kar ohranja motivacijo ter spodbuja k nadaljnjemu trajnostnemu ravnanju.

Spletna aplikacija PSL je prilagojena slovenskemu okolju in življenjskemu slogu. Trajnostni nasveti, predlogi in rešitve so prilagojeni slovenskim razmeram, kar omogoča uporabnikom boljše razumevanje in uveljavljanje trajnostnih sprememb v lokalnem kontekstu.

Ključne značilnosti spletne aplikacije PSL tako omogočajo uporabniku, da pridobi vpogled v svoj ogljični odtis, prejme prilagojene nasvete za trajnostno ravnanje in se motivira za nadaljnje ukrepanje. Enostavna uporaba, prilagojenost lokalnim razmeram in poudarek na motivaciji izstopajo kot pomembne značilnosti, ki uporabniku omogočajo dosego svojih ciljev trajnostnega ravnanja.

Dostop do spletne aplikacije: https://pslifestyle-app.net/

Projekt PSLifestyle je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, in se pod vodstvom finske organizacije Sitra sočasno odvija v osmih evropskih državah (poleg Slovenije še v Estoniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Finskem, Portugalskem in v Turčiji). V Sloveniji projekt PSLifestyle vodijo na Mestni občini Ljubljana, v sodelovanju z Inštitutom Circular Change.

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani https://pslifestyle.eu/si.

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.