Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Park varne mobilnosti Ljubljana

KJE: Ljubljana, Cesta v Mestni log  

NAMEN: Preventivno-izobraževale vsebine varne mobilnosti za otroke in mladostnike, podpora in programi za pomoč osebam, ki so jih prometne nesreče najhuje zaznamovale

OBLIKA: javno-zasebno partnerstvo MO Ljubljana – Zavod Varna pot 

PARTNERJI: MO Ljubljana,  Riko d.o.o., Porsche Slovenija d.o.o., Generali zavarovalnica d.d. in drugi 

OBDOBJE: 30 let 

ZAČETEK PROJEKTA:  razpis MO Ljubljana, 23. december 2022 

PRIDOBITEV RAZPISA: 3. maj 2023

PREDVIDEN ZAKLJUČEK PROJEKTA: do konca leta 2024

O PARKU VARNE MOBILNOSTI

Park varne mobilnost sestavljata spretnostni poligon in objekt. 

POLIGON
  • 1356 m2 površine
  • 4 tematski sklopi z interaktivnimi zasloni in sedišči
  • učilnice na prostem
  • spretnostne ovire za pridobivanje veščin za različna vozila, ki jih uporabljajo otroci, mladostniki in drugi udeleženci v cestnem prometu
  • certificiran strokovni program vodenja
OBJEKT
  • 590,84 m2 neto površine
  • multimedijska večnamenska dvorana
  • manjši skupinski prostor za programe in recepcija
  • pisarna za zaposlene in moderatorje
  • sanitarije, skladišlče, garaža in  čajna kuhinja

Zavod Varna pot, ki že šestnajsto leto izvaja preventivno-izobraževalne vsebine in programe za podporo žrtvam prometnih nesreč, je na razpisu Mestne občine Ljubljana javno-zasebnega  partnerstva »Park varne mobilnosti« prepoznalo priložnost za pridobitev ustreznih prostorov za izvajanje svojih programov in poslanstva.

K pobudi Zavoda za sodelovanje se je odzvalo podjetje Riko, ki bo v izvedbo družbeno pomembnega projekta vložilo svoje delo, znanje, izkušnje s področja lesene gradnje ter k sodelovanju integriralo tudi partnerska podjetja, ki se zavedajo družbenega pomena tovrstnih prizadevanj na področju varne mobilnosti otrok in mladostnikov. Kandidatura partnerstva Zavoda Varna pot in podjetja Riko na razpisu je bila uspešna. Projektu se pridružujejo različni partnerji,  družbeno odgovorna podjetja in posamezniki, med katerimi velja še posebej izpostaviti naše zveste in dolgoletne partnerje  Porsche Slovenija in Generali zavarovalnica.

Tovrstni vsebinski park varne mobilnosti je v slovenskem prostoru novost, v državah z višjo stopnjo varnosti v cestnem prometu, pa jih poznajo že desetletja, saj razumejo, da je investicija v izobraževanje in vzgojo varne mobilnosti otrok in mladostnikov ter podpora ranljivejšim skupinam na področju varne mobilnosti v resnici naložba v varnejšo in kvalitetnejše življenje celotne družbe, predvsem na srednji in dolgi rok.

Prepričani smo, da bo izvršeni projekt Ljubljano in Slovenijo umestil med vse tiste evropske prestolnice in države, ki z naprednimi rešitvami, kot zagotovo Park varne mobilnosti bo, dejavno sooblikujejo in opolnomočijo otroke, mlade in druge prebivalce na področju varne mobilnosti in s tem dvigujejo standard in kvaliteto bivanja. Še več, MO Ljubljana vključno z regijo, bo umestil med vsa tista evropska mesta, ki z naprednimi rešitvami uresničujejo globalni cilj Vizije nič.

Prispevajte tudi vi delež k uresničevanju Vizije NIČ. Vsak od nas šteje.

NOVICE

Pregled projektov MO Ljubljana - Park varne mobilnosti

Ob Cesti dveh cesarjev bomo uredili Park varne mobilnosti, namenjen izobraževanju in praktičnim prikazom varne mobilnosti. Park varne mobilnost sestavljata spretnostni poligon in objekt.

O Parku varne mobilnosti v časopisu DELO

O prvem otroškem parku varne mobilnosti so zapisalu tudi v časopisu DELO, kjer je Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot, izpostavil ...

Porsche Slovenija ob 30-letnici podpira Park varne mobilnosti

Čestitke našemu partnerju ob 30-letnici delovanja in iskrena hvala za podporo Parku varne mobilnosti. Ob praznovanju 30-letnice Porsche Slovenija namreč izpostavlja in podpira šest vrhunskih projektov, za katerimi stojijo predani posamezniki in organizacije.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12 letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 izvaja strokovne naloge vodje projekta.