NOVO! E-delavnica Rdeča luč za starše

NOVO! E-delavnica Rdeča luč za starše

Ciljna skupina: vsi starši, delavci v izobraževalnem sistemu in drugi odrasli
Izvajalci: ambasadorji Zavoda Varna pot in drugi strokovnjaki s področja prometne varnosti
Cilji: Postaviti vlogo in pomen strokovnih delavcev pri spodbujanju in krepitvi odnosa med starši in institucijo na področju varne mobilnosti. Spodbuditi vključevanje staršev v izobraževanje o varnem vedenju v cestnem prometu. Ozaveščanje staršev o odgovorni vlogi, zgledih, obnašanju v prometu. Opolnomočiti starše, da začnejo razmišljati o napačnih prepričanjih in ravnanjih in zgledih prometne varnosti (svojim) otrokom. Predstaviti osebno izpoved staršev, ki sta v prometni nesreči izgubila otroka. Opolnomočiti starše večinske skupnosti in žrtve za ustrezna ravnanja ob izgubi ali hudi poškodbi otroka v prometni nesreči.
Čas trajanja delavnice: 45-60 min
Število staršev: ni omejeno
Oblika dela: razprava, okrogla miza

Primerna delavnica kot podpora vodstvu ali učiteljem na roditeljskih ali drugih sestankih s starši ob začetku šolskega leta, ob podajanju vsebin prevoza otrok v in iz šole ali organizirane izlete, pri obravnavi varnih ali nevarnih šolskih poti ipd.
E-delavnico ali seminar vodi moderator Zavoda Varna pot na različnih komunikacijskihorodjih (zoom, skype ipd.), pri izvedbi se prilagodimo šolskim praksam.
Izvedbo projekta omogočajo:
Partnerji projekta: