Nasveti

10 TEMELJNIH NAČEL ZA VEČJO VARNOST NA CESTAH


Za zagotovitev večje varnosti na cestah se moramo najprej zavedati sebe in svojih dejanj, šele potem lahko to poslanstvo prenašamo naprej tudi na druge. Zato sledimo spodaj napisanim načelom in doprinesimo k večji varnosti na naših cestah.

  • Recimo DA lastni odgovornosti, strpnosti in medsebojnemu razumevanju!
  • Recimo DA spoštovanju predpisov na cestah!
  • Recimo NE hitrosti in agresiji!
  • Recimo NE alkoholu, drogam in psihoaktivnim snovem!
  • Uporabljajmo varnostni pas in otroški varnostni sedež!
  • Varnostna čelada na motorju in kolesu naj bo samozaščitno obnašanje!
  • Postanimo vidni kot pešci z uporabo odsevnih teles!
  • Izobražujmo v družinah, vrtcih, šolah in bodimo vzor!
  • Borimo se za hitro in učinkovito sankcioniranje hujših odklonskih ravnanj!
  • Skupaj podpirajmo cilj in filozofijo Vizije NIČ!
Izberimo pravo – Varno pot. Pot, na kateri ni žrtev!