Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Kdo smo

Zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki že od leta 2007 v svojem osnovnem poslanstvu združuje posameznike, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki, z različnimi oblikami dela, kjer je najpomembnejši preventivno-izobraževalni sklop združujemo aktivnosti za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Z letom 2017 smo tudi nosilec in promotor programa FEVR Živimo Vizijo NIČ, ter s tem še bolj zavezani k doseganju ciljev – 50% zmanjšanju najhujših posledic do 2030 in uresničitvi Vizije NIČ do 2050.

Delujemo na naslednjih področjih dela in poslanstva:

 • „Skupaj iz stiske“ program psihosocialne pomoči osebam, ki so jih prometne nesreče zaznamovale,
 • izvajanje preventivno-izobraževalnih prireditev „Živimo Vizijo NIČ“,
 • izvajanje izobraževalnih programov „Živimo Vizijo NIČ“,
 • izvajanja programa „Živimo Vizijo NIČ“,
 • zagovorništvo,
 • socialni mediji,
 • mednarodno sodelovanje.

Smo polnopravni člani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR), podpisniki Zaveze ob Desetletju akcij za večjo varnost v prometu 2011–2020Evropske listine varnosti cestnega prometaBruseljske deklaracije nevladnih organizacij in Evropske deklaracije mladih o varnosti v prometuUN Global Alliance of NGOs for Road safety. Naše aktivnosti so uvrščene v Resolucijo Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa RS 2013-2022 in v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Pridobili smo status nevladne nevladne organizacije v javnem interesu s strani:

 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino: status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju
 • Ministrstvo za infrastrukturo: status nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometne varnosti

"Na svoji poti lahko premagate ovire, če ste odločni, hrabri in marljivi. Nikdar ne bodite malosrčni. Bodite odločni, vendar ne jedki. Zagrenjenost ne služi drugemu, kot da veže vašo osebnost. Nikomur ne dovolite, da bi vas odvrnil od poti proti ciljem, ki ste si jih zastavili. Ne bojte se biti pionir, ki raziskuje nove steze do dosežkov."

EKIPA

Zavoda Varna pot

Robert Štaba

predsednik

Robert Štaba je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Varna mobilnost je pomemben element in vsebina njegovega dosedanjega profesionalnega dela in osebne življenjske poti.

Kaja Kobal

projektni vodja

Kaja ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah …

Pia Golob

projektni vodja

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas …

LOGOTIP
Logotip Zavoda Varna pot je ustvarila grafična oblikovalka Polona Šterk po navdihu ustanovitelja Roberta Štabe:

»Drevo simbolizira našo življenjsko potRojstvo, ki ga ponazarjajo KorenineRast, ki se oblikuje v DebluKrošnja, ki zaokrožuje celoten Življenjski cikel.

Od našega rojstva do smrti. V bogastvu krošnje, se v vejah, skrivajo številne poti in odločitve. Včasih nas vodijo levo, desno, gor ali navzdol. Lahko so prave ali napačne, nas zapolnjujejo, osrečujejo, prizadenejo. Lahko zaigrajo ali zbolijo v srcu, duhu ali duši… Na mestih naših odločitev, pred korakom naprej, nastajajo križišča. Tu se praviloma naš čas zaustavi. Lahko za hip, nemalokrat pa tudi za daljši čas.«

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sestavljata 2 članici:

 • Breda Marija Kovše – predsednica
 • dr. Urša Čižman Štaba – članica
STROKOVNI SVET

Varna mobilnost je danes ena izmed najbolj interdisciplinarnih panog današnje civilizacije. Sestavljamo in krojimo ga različni udeleženci, snovalci in ustvarjalci. Tako smo del sistema mobilnosti od rojstva do smrti. Želimo ali ne, postane del nas in mi postanemo del nje. Le z različnimi strokovnimi, življenjskimi pogledi, stališči in mnenji bomo uspeli izdelati najboljši približek idealnega – Vizijo NIČ.

Strokovni svet Zavoda Varna pot od leta 2018:

 • red. prof. dr. Matija Svetina (Filozofska fakulteta v Ljubljani) – predsednik strokovnega sveta,
 • red. prof. dr. Milan Batista (Fakulteta za pomorstvo in promet) – član,
 • dr. Vesna Radonjič – Miholič, spec. klin. psih. – članica,
 • Breda Marija Kovše – članica,
 • Vesna Džakulin Pekarović dr. med., spec. družinske medicine in medicine dela in športa (Zdravniška zbornica Slovenije),
 • Teja Tamše,
 • dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. (URI Soča) – članica
 • Tihomir Kovačič (Proevent) – član,
 • doc. dr. Peter Lipar (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani) – član,
 • Roman Mavec – član,
 • Lilijana Mavec – članica,

Na začetku naše poti, ki se je začela leta 2008 so nas podprli in se nam pridružili tudi strokovnjaki različnih področij, ki so sestavljali strokovni svet Zavoda Varna pot:

 • prim. Hermina Damjan, dr. med. (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča) – članica,
 • asist. mag. Simon Herman, dr. med. (Klinični center Ljubljana) – član,
 • dr. Marijan Ivanuša (WHO predstavništvo v Sloveniji) – član,
 • dr. Majda Zorec Karlovšek (Medicinska fakulteta v Ljubljani) – članica,
 • Maja Ogrin, spec. klin. logopedije (URI Soča) – članica
 • Doroteja Omerzu Simič, soc. del. – članica, predstavnica Zavoda Varna pot v svetu Javne agencije RS za varnost cestnega prometa
 • asist. dr. Tomaž Tollazzi (Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru) – član,
 • dr. Damjana Žišt (časnik Večer) – članica,
 • asist. mag. Klemen Grabljevec, dr. med. (URI Soča) – častni član.
Izjave moderatorjev Zavoda Varna pot

Dandanes imamo razgibano življenje. Lahko počnemo veliko stvari. Toda vse nas druži le ena. Mobilnost. Brez nje nas ni. Lahko smo pešci, kolesarji, potniki ali vozniki. Če nismo nič od, tega nas ni. In mi smo. Naša želja je varna mobilnost in uresničujemo jo tako, da vsakodnevno soustvarjamo varno mobilnost.

Verjamemo v Vizijo NIČ in v to, da lahko s preventivno-izobraževalnimi programi, vsebinami in projekti učimo in vzgajamo otroke, mladostnike in vse nas skozi celotno življenje.

Če v to verjameš tudi ti, si že na dobri poti, da postaneš del ekipe naših moderatorjev.

Moderator je prostovoljec ali študent, ki želi soustvarjati, izvajati ali se udejstvovati v naših preventivno-izobraževalnih programih, projektih ali vsebinah, ki jih izvajamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter na različnih prireditvah.

Pomembno je, da razumete cilj Vizije NIČ in se identificirate z našimi vrednotami in programi.

Če imate veselje, voljo, občutek za delo z otroki, mladostniki in obiskovalci na različnih prireditvah, ste na pravi poti, da se nam lahko pridružite. Na dvodnevnem strokovnem izobraževanju boste lahko spoznali veliko novih znanj za podajanje preventivno-izobraževalnih vsebin in pridobili kompetence samostojnega nastopanja, dela s skupino itd.

V štirinajstih letih se je izmenjalo že veliko generacij moderatorjev Zavoda Varna pot, ki so jih po zaključku študija življenjske poti popeljale v različna poslanstva, službe v Sloveniji in po svetu.

ROBERT ŠTABA

Robert Štaba je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Varna mobilnost je pomemben element in vsebina njegovega dosedanjega profesionalnega dela in osebne življenjske poti.

Po zaključeni diplomi s področja tehnologije prometa je strokovna znanja varne mobilnosti pridobival v sektorju javne uprave, gospodarskih družb, privatnega sektorja in nevladnih organizacij. Skozi vrsto operativnih in vodstvenih funkcij v Policiji, Ministrstvu RS za notranje zadeve, Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (predhodnica AVP), AMZS, Zavodu Varna pot, pridobljena strokovna znanja in vodstvene izkušnje deli na domačem in mednarodnem področju mobilnosti.

Je avtor strokovnih prispevkov in predavatelj na številnih mednarodnih in domačih kongresih povezanih z varno ali trajnostno mobilnostjo. Srečamo ga lahko skupaj z učitelji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, s svojci in osebami, ki so jih posledice najhujših prometnih nesreč zaznamovale, mednarodnih ekspertnih skupinah ali delovnih telesih, v medijskih diskusijah, kot tudi na strokovnih srečanjih in razpravah na najvišji mednarodni ravni. Na domačem in mednarodnem nivoju je aktiven na področju zagovorništva in pravic žrtev prometnih nesreč.

V Sloveniji je bil vodja številnih evropskih in drugih mednarodnih projektov s področja varne mobilnosti.

Robert Štaba je prejemnik nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2018.
Ob podelitvi so o njem zapisali:
“Humanist in mednarodno priznan strokovnjak na področju varne mobilnosti je pred desetimi leti ustanovil zavod Varna pot za pomoč in podporo žrtvam prometnih nesreč. Pod njegovim vodstvom je zavod konstruktiven in dobronameren partner Mestne občine Ljubljana, saj s svojim delom vidno prispeva k prometni varnosti v našem mestu: psihosocialno pomoč so ponudili in omogočili več kot 3500 osebam, ki so jih zaznamovale prometne nesreče, s svojimi preventivnimi programi pa o varni mobilnosti ozaveščajo predvsem otroke in mladino. Nagrajenčevo predano delo odmeva tudi v različnih mednarodnih projektih, zaradi česar je bil izvoljen za podpredsednika Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč.”

Aktivne mednarodne funkcije:

• izvoljen član upravnega odbora EuroRAP – 2015 – aktivno

Pretekle mednarodne funkcije:

• izvoljen član upravnega odbora – podpredsednik FEVR (Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč) – 2016 – 2021

Za dolgoletno, strokovno in odlično medsebojno sodelovanje je v letu 2019 s strani MADD New York, prejel posebno priznanje.

V prostem času je rad v stiku z naravo, družino, psom ter odkritimi, preprostimi in srčnimi ljudmi.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12 letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 izvaja strokovne naloge vodje projekta.    

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.