Kdo smo

Zavod Varna pot je civilna, neprofitna, humanitarna in nepolitična organizacija. Sestavljamo jo žrtve prometnih nesreč in naši bližnji, strokovnjaki ter simpatizerji, ki si želimo soustvarjati varnejšo mobilnost. Združuje in zavezuje nas Vizija NIČ z uresničevanjem katere želimo ustvariti višjo in varnejšo kakovost vsakdanjega življenja v naši družbi.

Delujemo na treh področjih dela in poslanstva: pomoč žrtvam prometnih nesreč, izvajanje preventivno-izobraževalnih vsebin ter različne prireditve za otroke, mladostnike in odrasle, ki kreirajo varno življenje in varno mobilnost.

K sodelovanju vabimo vse, ki besede “Tudi jaz lahko storim nekaj za večjo prometno varnost!" zamenjajo z dejanji.

Smo člani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR), podpisniki Zaveze ob Desetletju akcij za večjo varnost v prometu 2011–2020, Evropske listine varnosti cestnega prometa, Bruseljske deklaracije nevladnih organizacij in Evropske deklaracije mladih o varnosti v prometu, UN Global Alliance of NGOs for Road safety. Naše aktivnosti so uvrščene v Resolucijo Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa RS 2013-2022 in v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Ekipa Zavoda Varna pot

Robert Štaba

predsednik

05 995 50 22


Robert Štaba je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Prometna varnost je pomemben element in vsebina njegovega dosedanjega profesionalnega dela in življenja. Več ...

Tanja Wondra

univ. dipl. kom., projektna vodja

05 995 50 22


Tanja Wondra je po poklicu komunikologinja, v Zavodu Varna pot opravlja dela s področij vodenja projektov, promocije, odnosov z javnostmi in administracije.

Sara Tamše

univ. dipl. etn. in kult. antrop., projektna vodja

05 995 50 22


Sara Tamše je po poklicu etnologinja in kulturna antropologinja. V Zavodu Varna pot opravlja dela s področja vodenja in izvajanja projektov, še posebej rada dela z otroki na delavnicah.

Izjave moderatorjev Zavoda Varna pot
Postani moderator in se nam pridruži

Dandanes imamo razgibano življenje. Lahko počnemo veliko stvari. Toda vse nas druži le ena. Mobilnost. Brez nje nas ni. Lahko smo pešci, kolesarji, potniki ali vozniki. Če nismo nič od, tega nas ni. In mi smo. Naša želja je varna mobilnost in uresničujemo jo tako, da vsakodnevno soustvarjamo varno mobilnost.

Verjamemo v Vizijo NIČ in v to, da lahko s preventivno-izobraževalnimi programi, vsebinami in projekti učimo in vzgajamo otroke, mladostnike in vse nas skozi celotno življenje.

Če v to verjameš tudi ti, si že na dobri poti, da postaneš del ekipe naših moderatorjev.

Kdo je lahko naš moderator?

Moderator je prostovoljec ali študent, ki želi soustvarjati, izvajati ali se udejstvovati v naših preventivno-izobraževalnih programih, projektih ali vsebinah, ki jih izvajamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter na različnih prireditvah.

Kaj je pomembno pred prijavo?

Pomembno je, da razumete cilj Vizije NIČ in se identificirate z našimi vrednotami in programi.

Potrebujem posebna znanja?

Če imate veselje, voljo, občutek za delo z otroki, mladostniki in obiskovalci na različnih prireditvah, ste na pravi poti, da se nam lahko pridružite. Na dvodnevnem strokovnem izobraževanju boste lahko spoznali veliko novih znanj za podajanje preventivno-izobraževalnih vsebin in pridobili kompetence samostojnega nastopanja, dela s skupino itd.

V dvanajstih letih se je izmenjalo že veliko generacij moderatorjev Zavoda Varna pot, ki so jih po zaključku študija življenjske poti popeljale v različna poslanstva, službe v Sloveniji in po svetu.

Pišite nam na info@varna-pot.si in soustvarjajte varno mobilnost z nami.

Strokovni svet

Varna mobilnost je danes ena izmed najbolj interdisciplinarnih panog današnje civilizacije. Sestavljamo in krojimo ga različni udeleženci, snovalci in ustvarjalci. Tako smo del sistema mobilnosti od rojstva do smrti. Želimo ali ne, postane del nas in mi postanemo del nje. Le z različnimi strokovnimi, življenjskimi pogledi, stališči in mnenji bomo uspeli izdelati najboljši približek idealnega - Vizijo NIČ.

Strokovni svet Zavoda Varna pot od 2018:
 • red. prof. dr. Matija Svetina (Filozofska fakulteta v Ljubljani) - predsednik strokovnega sveta,
 • red. prof. dr. Milan Batista (Fakulteta za pomorstvo in promet) – član,
 • dr. Vesna Radonjič - Miholič, spec. klin. psih. - članica,
 • Breda Marija Kovše - članica,
 • Vesna Džakulin Pekarović dr. med., spec. družinske medicine in medicine dela in športa (Zdravniška zbornica Slovenije),
 • Teja Tamše,
 • dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. (URI Soča) - članica
 • Tihomir Kovačič (Proevent) - član,
 • doc. dr. Peter Lipar (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani) - član,
 • Roman Mavec - član,
 • Lilijana Mavec - članica,
 • Andrej Pečnik (DASOF) - član.


Na začetku naše poti, ki se je začela leta 2008 so nas podprli in se nam pridružili tudi strokovnjaki različnih področij, ki so sestavljali strokovni svet Zavoda Varna pot:
 • prim. Hermina Damjan, dr. med. (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča) - članica,
 • asist. mag. Simon Herman, dr. med. (Klinični center Ljubljana) - član,
 • dr. Marijan Ivanuša (WHO predstavništvo v Sloveniji) - član,
 • dr. Majda Zorec Karlovšek (Medicinska fakulteta v Ljubljani) - članica,
 • Maja Ogrin, spec. klin. logopedije (URI Soča) - članica
 • Doroteja Omerzu Simič, soc. del. - članica, predstavnica Zavoda Varna pot v svetu Javne agencije RS za varnost cestnega prometa
 • asist. dr. Tomaž Tollazzi (Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru) - član,
 • dr. Damjana Žišt (časnik Večer) - članica,
 • asist. mag. Klemen Grabljevec, dr. med. (URI Soča) - častni član.