Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Kdo smo

Zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki že od leta 2007 v svojem osnovnem poslanstvu združuje posameznike, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki, z različnimi oblikami dela, kjer je najpomembnejši preventivno-izobraževalni sklop združujemo aktivnosti za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Z letom 2017 smo tudi nosilec in promotor programa FEVR Živimo Vizijo NIČ, ter s tem še bolj zavezani k doseganju ciljev – 50% zmanjšanju najhujših posledic do 2030 in uresničitvi Vizije NIČ do 2050.

Delujemo na naslednjih področjih dela in poslanstva:

 • program psihosocialne pomoči osebam, ki so jih prometne nesreče zaznamovale Skupaj iz stiske,
 • preventivno-izobraževalne prireditve Živimo Vizijo NIČ,
 • izobraževalni programi Živimo Vizijo NIČ,
 • izvajanja programa Živimo Vizijo NIČ,
 • Park varne mobilnosti,
 • zagovorništvo,
 • sodelovanje na nacionalni ravni,
 • sodelovanje na mednarodni ravni,
 • spletna komunikacija in medijska prisotnost.

Smo polnopravni člani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR), podpisniki Zaveze ob Desetletju akcij za večjo varnost v prometu 2011–2020Evropske listine varnosti cestnega prometaBruseljske deklaracije nevladnih organizacij in Evropske deklaracije mladih o varnosti v prometuUN Global Alliance of NGOs for Road safety. Naše aktivnosti so uvrščene v Resolucijo Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa RS 2013-2022 in v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Pridobili smo status nevladne organizacije v javnem interesu s strani:

 • Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino: status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju
 • Ministrstvo za infrastrukturo: status nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometne varnosti

"Na svoji poti lahko premagate ovire, če ste odločni, hrabri in marljivi. Nikdar ne bodite malosrčni. Bodite odločni, vendar ne jedki. Zagrenjenost ne služi drugemu, kot da veže vašo osebnost. Nikomur ne dovolite, da bi vas odvrnil od poti proti ciljem, ki ste si jih zastavili. Ne bojte se biti pionir, ki raziskuje nove steze do dosežkov."

VIZIJA

Najlepše je, ko je Vizija organizacije tudi lastna identiteta programov, ki jih izvajamo. Naša se imenuje Živimo Vizijo NIČ.

»Vsak od nas šteje. Prispevaj svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ.«

VREDNOTE
SOLIDARNOST:

izhajajoč iz lastnih izkušenj in skrbi za sočloveka, stremimo k podpori in pomoči tistim, ki so jih posledice prometnih nesreč zaznamovale.

EMPATIJA IN HUMANOST:

naši programi in podpora temeljijo na razumevanju razsežnosti posledic, ki nepričakovano vstopijo v svet posameznika na osebni, zdravstveni, socialni, duhovni, pravni in odškodninski ravni. Ohranjati in graditi občutek svobode, ljubezni, človekovega dostojanstva in optimizma tako postajajo pomembna popotnica osebne rasti vsakega posameznika.

DELO IN USTVARJALNOST:

v majhnem delovnem okolju lahko dosegamo odlične rezultate, saj delovno etiko združujemo s kritičnim in inovativnim razmišljanjem, skrbjo za človeka in okolje ter ekonomsko odgovornostjo.

ZNANJE IN MODROST:

sta temeljni vodili za smer strokovnih programov in projektov, ki jih povezujejo odprta miselnost, razumnost in zmernost.

DRUŽBENA ODGOVORNOST:

zavedamo se, da število in posledice najhujših prometnih nesreč lahko zmanjšujemo na globalni, nacionalni, regijski in lokalni ravni in se zavzemamo za sodelovanje, izobraževanje, vzgojo in povezovanje deležnikov, ki soustvarjajo varno mobilnost.

PRAVIČNOST:

življenje, zdravje, varnost, okolje, narava in aktivno državljanstvo so pravice posameznika v družbi, katerega primerne standarde zasledujemo na moralnem, etičnem in pravnem področju mednarodnega in domačega okolja.

INTEGRITETA IN PREGLEDNOST:

poštenost, pogum, vztrajnost in skupna odgovornost nas povezujejo v programih, projektih in delovanju celotne organizacije.

KULTURA:

drugačnost nas povezuje in bogati, saj zahvaljujoč spoštovanju vzgoje, umetnosti, kultur, svetovnih nazorov in religij spodbujamo, sprejemamo in darujemo civilizaciji tisto najboljše, kar s posamezniki lahko podarimo drug drugemu.

UNIVERZALIZEM:

lahko so nas posledice že zaznamovale, lahko le spremljamo »zaznamovane« ali si preprosto ne želimo, da to postanemo. Zato so mir, enakost, spoštovanje različnosti in drugačnosti, skromnost in odpuščanje del nas.

EKIPA

Zavoda Varna pot

Robert Štaba

predsednik

Robert Štaba je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Varna mobilnost je pomemben element in vsebina njegovega dosedanjega profesionalnega dela in osebne življenjske poti.

Kaja Kobal

programski vodja

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv.

Tina Klemenčič

projektni vodja

Ljubezen in strast do dela z otroki ji je dana v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke rdeča nit njenega življenja.

LOGOTIP
Logotip Zavoda Varna pot je ustvarila grafična oblikovalka Polona Šterk po navdihu ustanovitelja Roberta Štabe:

»Drevo simbolizira našo življenjsko potRojstvo, ki ga ponazarjajo KorenineRast, ki se oblikuje v DebluKrošnja, ki zaokrožuje celoten Življenjski cikel.

Od našega rojstva do smrti. V bogastvu krošnje, se v vejah, skrivajo številne poti in odločitve. Včasih nas vodijo levo, desno, gor ali navzdol. Lahko so prave ali napačne, nas zapolnjujejo, osrečujejo, prizadenejo. Lahko zaigrajo ali zbolijo v srcu, duhu ali duši… Na mestih naših odločitev, pred korakom naprej, nastajajo križišča. Tu se praviloma naš čas zaustavi. Lahko za hip, nemalokrat pa tudi za daljši čas.«

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sestavljata 2 članici:

 • Breda Marija Kovše – predsednica
 • dr. Urša Čižman Štaba – članica
STROKOVNI SVET

Varna mobilnost je danes ena izmed najbolj interdisciplinarnih panog današnje civilizacije. Sestavljamo in krojimo ga različni udeleženci, snovalci in ustvarjalci. Tako smo del sistema mobilnosti od rojstva do smrti. Želimo ali ne, postane del nas in mi postanemo del nje. Le z različnimi strokovnimi, življenjskimi pogledi, stališči in mnenji bomo uspeli izdelati najboljši približek idealnega – Vizijo NIČ.

Strokovni svet Zavoda Varna pot:

 • red. prof. dr. Matija Svetina (Filozofska fakulteta v Ljubljani) – predsednik strokovnega sveta,
 • red. prof. dr. Milan Batista (Fakulteta za pomorstvo in promet) – član,
 • dr. Vesna Radonjič – Miholič, spec. klin. psih. – članica,
 • Breda Marija Kovše – članica,
 • Vesna Džakulin Pekarović dr. med., spec. družinske medicine in medicine dela in športa – članica,
 • Teja Tamše – članica,
 • dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. (URI Soča) – članica,
 • Tihomir Kovačič (Proevent) – član,
 • doc. dr. Peter Lipar (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani) – član,
 • Uroš Krmelj – član,
 • Marija Milena Kepic  – članica.

Na začetku naše poti, ki se je začela leta 2008 so nas podprli in se nam pridružili tudi strokovnjaki različnih področij, ki so sestavljali strokovni svet Zavoda Varna pot:

 • prim. Hermina Damjan, dr. med. (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča) – članica,
 • asist. mag. Simon Herman, dr. med. (Klinični center Ljubljana) – član,
 • dr. Marijan Ivanuša (WHO predstavništvo v Sloveniji) – član,
 • dr. Majda Zorec Karlovšek (Medicinska fakulteta v Ljubljani) – članica,
 • Maja Ogrin, spec. klin. logopedije (URI Soča) – članica
 • Doroteja Omerzu Simič, soc. del. – članica, predstavnica Zavoda Varna pot v svetu Javne agencije RS za varnost cestnega prometa
 • asist. dr. Tomaž Tollazzi (Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru) – član,
 • dr. Damjana Žišt (časnik Večer) – članica,
 • asist. mag. Klemen Grabljevec, dr. med. (URI Soča) – častni član,
 • Roman Mavec (član 2018-2023),
 • Lilijana Mavec (članica 2018-2023)
Moderatorji - izjave

Dandanes imamo razgibano življenje. Lahko počnemo veliko stvari. Toda vse nas druži le ena. Mobilnost. Brez nje nas ni. Lahko smo pešci, kolesarji, potniki ali vozniki. Če nismo nič od, tega nas ni. In mi smo. Naša želja je varna mobilnost in uresničujemo jo tako, da vsakodnevno soustvarjamo varno mobilnost.

Verjamemo v Vizijo NIČ in v to, da lahko s preventivno-izobraževalnimi programi, vsebinami in projekti učimo in vzgajamo otroke, mladostnike in vse nas skozi celotno življenje.

Če v to verjameš tudi ti, si že na dobri poti, da postaneš del ekipe naših moderatorjev.

Moderator je prostovoljec ali študent, ki želi soustvarjati, izvajati ali se udejstvovati v naših preventivno-izobraževalnih programih, projektih ali vsebinah, ki jih izvajamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter na različnih prireditvah.

Pomembno je, da razumete cilj Vizije NIČ in se identificirate z našimi vrednotami in programi.

Če imate veselje, voljo, občutek za delo z otroki, mladostniki in obiskovalci na različnih prireditvah, ste na pravi poti, da se nam lahko pridružite. Na dvodnevnem strokovnem izobraževanju boste lahko spoznali veliko novih znanj za podajanje preventivno-izobraževalnih vsebin in pridobili kompetence samostojnega nastopanja, dela s skupino itd.

V štirinajstih letih se je izmenjalo že veliko generacij moderatorjev Zavoda Varna pot, ki so jih po zaključku študija življenjske poti popeljale v različna poslanstva, službe v Sloveniji in po svetu.

ROBERT ŠTABA

Robert Štaba je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Varna mobilnost je pomemben element in vsebina njegovega dosedanjega profesionalnega dela in osebne življenjske poti.

Po zaključeni diplomi s področja tehnologije prometa je strokovna znanja varne mobilnosti pridobival v sektorju javne uprave, gospodarskih družb, privatnega sektorja in nevladnih organizacij. Skozi vrsto operativnih in vodstvenih funkcij v Policiji, Ministrstvu RS za notranje zadeve, Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (predhodnica AVP), AMZS, Zavodu Varna pot, pridobljena strokovna znanja in vodstvene izkušnje deli na domačem in mednarodnem področju mobilnosti.

Je avtor strokovnih prispevkov in predavatelj na številnih mednarodnih in domačih kongresih povezanih z varno ali trajnostno mobilnostjo. Srečamo ga lahko skupaj z učitelji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, s svojci in osebami, ki so jih posledice najhujših prometnih nesreč zaznamovale, mednarodnih ekspertnih skupinah ali delovnih telesih, v medijskih diskusijah, kot tudi na strokovnih srečanjih in razpravah na najvišji mednarodni ravni. Na domačem in mednarodnem nivoju je aktiven na področju zagovorništva in pravic žrtev prometnih nesreč.

V Sloveniji je bil vodja številnih evropskih in drugih mednarodnih projektov s področja varne mobilnosti.

Robert Štaba je prejemnik nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2018.
Ob podelitvi so o njem zapisali:
“Humanist in mednarodno priznan strokovnjak na področju varne mobilnosti je pred desetimi leti ustanovil zavod Varna pot za pomoč in podporo žrtvam prometnih nesreč. Pod njegovim vodstvom je zavod konstruktiven in dobronameren partner Mestne občine Ljubljana, saj s svojim delom vidno prispeva k prometni varnosti v našem mestu: psihosocialno pomoč so ponudili in omogočili več kot 3500 osebam, ki so jih zaznamovale prometne nesreče, s svojimi preventivnimi programi pa o varni mobilnosti ozaveščajo predvsem otroke in mladino. Nagrajenčevo predano delo odmeva tudi v različnih mednarodnih projektih, zaradi česar je bil izvoljen za podpredsednika Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč.”

Pretekle mednarodne funkcije:

• izvoljen član upravnega odbora – podpredsednik FEVR (Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč) – 2016 – 2021

• izvoljen član upravnega odbora EuroRAP – 2015 – 2024

Za dolgoletno, strokovno in odlično medsebojno sodelovanje je v letu 2019 s strani MADD New York, prejel posebno priznanje.

V prostem času je rad v stiku z naravo, družino, psom ter odkritimi, preprostimi in srčnimi ljudmi.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.