Ju3 na cesti

JU3 NA CESTI

Ciljna skupina: učenci 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli
Izvajalci: mladi moderatorji Zavoda Varna pot
Cilji: Učencem zagotoviti varen jutri. Učence naučiti pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije za varno mobilnost. Izkusiti različne prometne situacije ter se učiti varnega in strpnega vedenja kot pešec, kolesar in sopotnik v avtomobilu. Aktivno odigrati vlogo odgovornega udeleženca v varni mobilnost. Analizirati in kritično ovrednotiti različne situacije v mobilnosti ter praktično preizkusiti obnašanje v realnih situacijah.
Čas trajanja delavnice: 4 šolske ure
Število učencev: max. 130 učencev
Oblika dela: igra, diskusija, pogovor, simulacija, hoja v prometu

« 1 of 5 »
Projekt podpirajo: