Ju3 na cesti

JU3 NA CESTI

Ciljna skupina: učenci 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli
Izvajalci: mladi moderatorji Zavoda Varna pot
Cilji: učencem zagotoviti varen ju3. Učence naučiti pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije v cestnem prometu. Izkusiti različne prometne situacije in se učiti varnega in kulturnega obnašanja v cestnem prometu kot pešec, kolesar in sopotnik v avtu. Učenci aktivno odigrajo vlogo odgovornega in strpnega udeleženca v cestnem prometu. Praktično preizkusijo obnašanje v cestnem prometu v realnih situacijah ter analizirajo in kritično vrednotijo različne situacije v cestnem prometu.
Čas trajanja delavnice: 4 šolske ure
Število učencev: max. 130 učencev
Oblika dela: igra, diskusija, pogovor, simulacija, hoja v prometu

Izvedbo projekta omogočajo: