Aktivnosti 2008

SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ 2008

Tretji vikend v novembru – 15. in 16. novembra 2008 – smo v sodelovanju z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami znova organizirali SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ. Katerega smo posvetili spominu na številne sorodnike, prijatelje, in znance, ki so svoja življenja izgubili v prometnih nesrečah ali pa so se v nesrečah huje poškodovali. S tem smo želeli okrepiti našo skupno zavezo, da je potrebno storiti vse za preprečitev nadaljnjih tragičnih in nesmiselnih izgub življenj na cestah celotnega sveta.

NOVINARSKA KONFERENCA

V sredo, 12. novembra 2008 smo na Institutu RS za rehabilitacijo organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili aktivnosti ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč in naš odločen: »DOVOLJ IMAMO MOLČANJA!«, ki postaja del kolektivnega zatiskanja oči pred resnico.

Na novinarski konferenci smo predstavili stanje na naših cestah, prometno problematiko, s katero se soočamo vsakodnevno (slabe ceste, zastoji, pomanjkanje javnega prevoza, alkohol, hitrost…) in težave, s katerimi se spopadajo žrtve prometnih nesreč in njihovi svojci (dolgi sodni postopki, premalo centrov za rehabilitacijo…).

Na novinarski konferenci so spregovorili:
 • dr. Damjana Žišt - članica strokovnega sveta Zavoda Varna pot in novinarka
 • Breda Marija Kovše in Maša Kavčič - žrtvi prometnih nesreč
 • asist. mag. Klemen Grabljevec dr. med. - Inštitut RS za rehabilitacijo, predsednik strokovnega sveta Zavoda Varna pot
 • Irena Reberšak - direktorica Zavoda Zarja
 • mag. Gregor Ficko - direktor Direkcije RS za ceste
 • Matej Košir - višji svetovalec na Ministrstvu za zdravje
 • Primož Cimerman - direktor Zavoda Med.Over.Net
 • Robert Štaba - predsednik Zavoda Varna pot


OSREDNJA PRIREDITEV V LJUBLJANI

V soboto, 15. novembra smo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ljubljana ter ostalimi sodelujočimi organizacijami izvedli prireditev ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč.

Na prireditvi smo pozvali vse udeležence v prometu: "Postanite odgovorni, strpni in umirjeni v prometu in ne spreminjajte lastnih in tujih življenj v trajne bolečine!"

Na prireditvi so navzoče nagovorili:
 • g. Zoran Janković - župan MO Ljubljana;
 • ga. Vesna Kerstin Petrič dr. med. - predstavnica Ministrstva za zdravje;
 • mag. Bojan Žlender - predstavnik Ministrstva za promet in Direkcije RS za ceste;
 • Robert Sušanj – predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, Policije
 • dr. Zdenka Čebašek Travnik dr. med. - Varuhinja človekovih pravic;
 • Maša Kavčič - žrtev prometne nesreče;
 • g. Robert Štaba - predsednik Zavoda Varna pot.
Programu je sledilo vodeno prižiganje svečk na Prešernovem trgu.

Svečke so prižgali govorci, otroci, povabljeni gostje, žrtve prometnih nesreč in sorodniki žrtev, predstavniki motoristov, Policije, gasilcev in reševalcev, Avto-moto društva Slovenije - AMZS, Direkcije RS za ceste – Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije - ZZŠAM, ter ostali udeleženci prireditve. Svečke smo prižigali okoli dreves, med katerimi so bili razpostavljeni članki in zgodbe o prometnih nesrečah, ki so si jih lahko mimoidoči in udeleženci prireditve prebirali ves dan in vso noč.

ZAKLJUČEK

Ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč smo želeli tudi v slovenskem prostoru opozoriti na bolečino, ki jo bližnjim, prijateljem, znancem in sodelavcem prizadene posledica prometne nesreče. Opozoriti smo želeli na številne poškodovane, ki zaradi posledic nesreče nikoli več ne bodo isti, kot so bili pred njo.

Vse udeležence cestnega prometa smo ob tej priložnosti pozvali:
»Postanite odgovorni, strpni in umirjeni v prometu in ne spreminjajte lastnih in tujih življenj v trajne bolečine.«

Ob koncu velja opomniti tudi na poslanstvo gibanja, v želji da je ta dan obeležen kot "Dan brez prometnih nesreč." Po podatkih operativno komunikacijskega centra Generalne policijske uprave se je na slovenskih cestah včeraj pripetilo 72 prometnih nesreč v katerih so se tri osebe huje poškodovale, 15 oseb se je lažje poškodovalo, v 54 nesrečah pa je prišlo do materialne škode. Naš skupen cilj tako ni bil dosežen, zato za vse nas še vedno velja, da moramo s skupnim in organiziranim delom nadaljevati aktivnosti v smeri večje prometne varnosti slovenskih cest. S svojimi aktivnostmi smo želeli dati svoj prispevek tudi k Viziji Nič, Resoluciji nacionalnega programa prometne varnosti RS do leta 2011 in Evropskemu akcijskemu načrtu varnosti na cestah do leta 2010.