Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

14 delavnic 5xSTOP je kul za 246 devetošolcev na Ptuju s podporo SPV Ptuj

zavod-varna-pot-varna-mobilnost-mestna-obcina-ptuj-osnovne-sole-na-ptuju-delavnice-5x-stop-je-kul-zrtev-prometne-nesrece (1)
ISKRENA HVALA MESTNI OBČINI PTUJ

Dolgoletno sodelovanje SPV Ptuj in podpora številnim programom je botrovala izvedbi 14 preventivno-izobraževalnih programov 5xSTOP je kul za 246 devetošolcev v osnovnih šolah na Ptuju. Zavedanje, da se prvi koraki varne mobilnosti pričnejo z vzgojo otrok, je v Mestni občini Ptuj, gledano na SLO prostor, na zavidanja visoki ravni.

V mescu januarju in februarju so nas ravnatelji, ravnateljice, učitelji, učiteljice, svetovalni delavci in svetovalne delavke in učenci prijazno sprejeli na:

Učenci so na delavnici prisluhnili tudi ambasadorkam, ki so delile svojo izkušnjo prometne nesreče. Skozi ta dialog so pridobili boljšo razumevanje posledic in pomena varne mobilnosti. Naši moderatorji so uživali v vaši družbi, vsem skupaj pa želimo varne in srečne poti.

Skupaj prispevamo svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ. Vsak od nas šteje.

UTRINKI

PROGRAMI ZA VRTCE, OŠ IN SŠ

Na Zavodu Varna pot že vrsto let izvajamo preventivno-izobraževalne programe za otroke od vrtca pa vse do srednje šole. Programi, ko smo jih razvili ob pomoči visoko usposobljenih pedagogov, psihologov in drugih strokovnjakov, so ustrezno prilagojeni glede na starost udeležencev in njihove sposobnosti. Izvajamo pa jih po celi Sloveniji. Od leta 2007 smo v naše aktivnosti vključili že več kot 201.050 otrok in mladostnikov.

KAKO IZGLEDA DELAVNICA 5xSTOP JE KUL

Related Posts

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.