Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Vizija NIČ na OŠ Majde Vrhovnik

zavod-varna-pot-delavnice-predavanje-za-kolektiv-sola-vizija-nic-varna-mobilnost-varnost-v-prometu-prometna-varnost-ljubljana-spv-2

Izobraževanje otrok in mladostnikov o obnašanju v prometu je ključnega pomena za načrtovanje vizije človeku prijaznega življenjskega okolja. Kadar postane obnašanje, ki prispeva k varnejšemu prometu, v generaciji mladostnikov samoumevno, postane norma za naslednjo generacijo. Zato je aktivna, sistematična in konsistentna vzgoja otrok in mladostnikov za varno mobilnost na dolgi rok ključna za udejanjanje vizije človeku prijaznejšega prometa.

Opolnomočenje vzgojno izobraževalnega kadra z vsebinami varne mobilnosti prinaša osebno rast samih zaposlenih, celovite in poglobljene medsebojne odnose med zaposlenimi in zavedanje pomena prenosa slednjih na otroke, mladostnike in starše.


Kako lahko vi stopite na pot k uresničevanju Vizije NIČ?

Povabite nas medse, v vaš kolektiv vrtca, šole, podjetja in prve korake bomo naredili skupaj. Oglejte si naše programe.


Tako smo včeraj ob podpori SPV Mestne občine Ljubljana obiskali in nagovorili kolektiv OŠ Majde Vrhovnik.


Prispevajte svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ. Vsak od nas šteje!

Related Posts

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.