Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Vsaka žrtev na cesti nepotrebna in odvečna

zavod-varna-pot-vizija-nic-zivimo-vizijo-nic-predavanje-sola-kolektiv-os-hinka-smrekarja (3)
PREDAVANJA ŽIVIMO VIZIJO NIČ ZA KOLEKTIVE

Izobraževanje otrok in mladostnikov o obnašanju v prometu je ključnega pomena za načrtovanje vizije človeku prijaznega življenjskega okolja. Kadar postane obnašanje, ki prispeva k varnejšemu prometu, v generaciji mladostnikov samoumevno, postane norma za naslednjo generacijo. Zato je aktivna, sistematična in konsistentna vzgoja otrok in mladostnikov za varno mobilnost na dolgi rok ključna za udejanjanje vizije človeku prijaznejšega prometa. Opolnomočenje vzgojno izobraževalnega kadra z vsebinami varne mobilnosti prinaša osebno rast samih zaposlenih, celovite in poglobljene medsebojne odnose med zaposlenimi in zavedanje pomena prenosa slednjih na otroke, mladostnike in starše.

Ob podpori SPV Mestne občine Ljubljana izvajamo predavanja Živimo Vizijo NIČ za kolektive vrtcev in šol. Te dni smo obiskali OŠ Poljane in OŠ Hinka Smrekarja.

IN KAJ SO POVEDALI?

G. Štaba nam je predstavil namen in cilje delovanja zavoda skozi lastno osebno izkušnjo in izkušnjo sodelavcev. Predavanje je bilo dinamično in čutilo se je, da g. Štaba trdno verjame v namen svojih prizadevanj. V nas je vzbudil razmišljanje, da je vsaka žrtev na cesti nepotrebna in odvečna. Prepričal nas je!


Na Zavodu Varna pot že vrsto let izvajamo preventivno-izobraževalne programe za otroke od vrtca pa vse do srednje šole. Programi, ko smo jih razvili ob pomoči visoko usposobljenih pedagogov, psihologov in drugih strokovnjakov, so ustrezno prilagojeni glede na starost udeležencev in njihove sposobnosti. Izvajamo pa jih po celi Sloveniji. Od leta 2007 smo v naše aktivnosti vključili že več kot 192.467 otrok in mladostnikov.

Zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki že od leta 2007 v svojem osnovnem poslanstvu združuje posameznike, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki z različnimi oblikami dela, kjer je najpomembnejši preventivno-izobraževalni sklop, združujemo aktivnosti za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Z letom 2017 smo tudi nosilec in promotor programa FEVR Živimo Vizijo NIČ, ter s tem še bolj zavezani k doseganju ciljev – 50% zmanjšanju najhujših posledic do 2030 in uresničitvi Vizije NIČ do 2050.

ZAKAJ VIZIJA NIČ?
PRIDRUŽITE SE NAM NA POTI K URESNIČEVANJU VIZIJE NIČ – VSAK OD NAS ŠTEJE

Sorodne objave

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.