Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Počitniško varstvo s poučnimi vsebinami

4PD in Ju3 na cesti_Ples Plus 09082022 (2)

Preventivno-izobraževalne vsebine so lahko tudi del počitnic, kar dokazujemo skupaj s plesno šolo Ples Plus. Otroci se v sklopu počitniškega varstva skozi aktivnosti naših delavnic Ju3 na cesti in 4 prometna deteljica učijo o varnosti v cestnem prometu.

4 prometna deteljica (4-8 let)

CILJ: Izkusiti različne prometne situacije in se učiti varnega in kulturnega obnašanja v cestnem prometu. Predstaviti otrokom različne vloge, ki jih imajo v prometu. Otroci spoznavajo osnovne prometne elemente, pravila in znake, pomen varnostnega pasu in sedeža, vlogo pešca v prometu in pravilno prečkanje. Praktično preizkusijo obnašanje v cestnem prometu.

OBLIKA DELA: Demonstracija, didaktične igre in animacije, hoja v prometu.

Ju3 na cesti (9-11 let)

CILJ: Učencem zagotoviti varen ju3. Učence naučiti pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije za varno mobilnost. Izkusiti različne prometne situacije ter se učiti varnega in strpnega vedenja kot pešec, kolesar in sopotnik v avtomobilu. Aktivno odigrati vlogo odgovornega udeleženca v varni mobilnost. Analizirati in kritično ovrednotiti različne situacije v mobilnosti. Praktično preizkusiti obnašanje v realnih situacijah.

OBLIKA DELA: Igra, diskusija, pogovor, simulacija.

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.