Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Pridobili smo nov status NVO v javnem interesu za področje prometne varnosti

MzI

Po 15 letih delovanja smo s strani Ministrstva za infrastrukturo pridobili status nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometne varnosti.

V EU je v večini držav področje varne mobilnosti in njen razvoj zaupano ministrstvom za infrastrukturo, zaradi česar nam status t.i. “matičnega resorja” seveda pomeni veliko in ga razumemo kot priznanje za kvalitetno in vsebinsko delo na tem področju. Ne glede na dejstvo, da smo v ZN-Global Alliance of NGOs for Road Safety, ETSC, FEVR in drugih mednarodnih organizacija že vrsto let aktivno prepoznani partner smo z veseljem dočakali tudi dan uradno prepoznanega partnerstva tudi z Ministrstvom za infrastrukturo.

Na področju dela z mladimi, kjer imamo tak status že vrsto let s strani MIZŠ – Urada RS za mladino tako pridobivamo še en pomemben domači status.