Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Bodimo vzor mladim in soustvarimo srečne in nasmejane kolesarske poti – podpora preventivni akciji

kolesar

Spletni medij 24ur.com poroča: “Po vsej državi se bodo začele aktivnosti za večjo varnost kolesarjev, ki bodo trajale vse do 4. avgusta. V tem času bodo policisti z občinskimi redarji preverjali, ali kolesarji spoštujejo prometna pravila ter kako se do njih vedejo drugi udeleženci v prometu. Cilj akcije je zmanjšati število smrtnih žrtev in hudo poškodovanih kolesarjev.” Celotna novica na voljo tukaj.


Kolesarji sodijo med ranljivejše skupine v cestnem prometu. Po podatkih policije med njimi beležijo večje število poškodovanih kot tudi najpravičnejših nesreč. Pri tem želimo spomniti, da otroci skozi naše preventivno-izobraževalne delavnice 4 prometna deteljica, Ju3 na cesti ter šolske programe usposabljanja za kolesarske izpite pridobijo veliko znanj in veščin o pravilnem ravnanju, obnašanju in samozaščitni opremi.

Žal pa ugotavljamo, da starejši kolesarji nemalokrat nismo najboljši zgled ravno otrokom in s tem tudi drug drugim. Ko “bentimo” o kulturi vožnje in se hudujemo nad drugimi, ne pozabimo, da je vedno začetek pri nas samih. Več bo zglednega ravnanja, višja bo kultura in manj napak, objestnežev, nesreč in posledic. Prispevajmo svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ. Vsak od nas šteje.