Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Kako združiti Vizijo NIČ in alkohol 0,0?

1A162E60-644C-4911-81EC-7F29D17D8F49

V teh dneh v Laškem potekajo Dnevi varstvoslovja – osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti, kjer je Zavod Varna pot skupaj z Detektivnsko zbornico pripravil strokovni prispevek z naslovom Živimo Vizijo NIČ z 0,0.

Nobenega dvoma ni, da škodljiva raba alkohola ne ustvarja negativne posledice zgolj na področju varne mobilnosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da samo v naši državi alkohol povzroči za 234 milijonov evrov škode letno, kjer seveda se ne vključuje različne globje duševne ali duhovne posledice, ki jih alkohol povzroči na bližnjih.

Z Detektivsko zbornico Republike Slovenije, ki izvaja številne aktivnosti tudi v gospodarskem sektorju, se namreč želimo skupaj posvetiti preventivnemu sodelovanju v podjetjih z različnimi aktivnostmi, kajti zavedamo se, da se žal nemalokrat škodljiva raba alkohola pojavlja tudi v različnih delovnih organizacijah, k ni zaznana, je spregledana ali celo nemalokrat načrtno prezrta.

Aktivnost bo tudi v prihodnje predstavljala eno izmed številnih prizadevanj v sklopu zmanjševanja posledic škodljive rabe alkohola, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje – direktorat za javno zdravje oz. drugi deležniki.