Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Projekt Slow City – delegacija P(A)T iz Barcelone na obisku v Sloveniji

B0B31F27-95B1-433A-8A42-EB4E9CC7B053

V okviru konferenece “Psychology Students Masters Conferenece”, ki poteka v pod okriljem Filozofske fakultete UL, so kolegi iz sestrske organizacije P(A)T iz Barcelone predstavili projekt Slow City.

Gre za raziskovalni projekt, ki spremlja učinke, navade, sprejemanja ljudi ob uvajanju t.i. območji umirjenega prometa v mestih. Nedvomno gre za ukrepe dviga kvalitete in varnosti življenj z vidika trajnostne in varne mobilnosti, z ene strani, medtem ko na drugi obstaja zavedanje različnih sprejemanj, dojemanj in implementacij s strani uporabnikov in prebivalcev.