Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

V Sloveniji poteka generalna skupščina EuroRAP

EuroRap GA 24052022 (7)

Varnost svetovnih, evropskih in nacionalnih cest v programu iRAP in EuroRAP več kot 20 let izražamo z zvezdicami . Na tak način smo pomemben deležnik udejanjanja ciljev ZN, WHO, EU in Vizije NIČ. Nosilec licence  EurorRAP v Sloveniji je AMZS. Na generalni skupščini člani iz več kot 30 organizacij razpredajo o merljivih ukrepih, IT novostih, primerih dobrih praks, tehničnih infrastrukturnih standardih, ki bodo uresničevali globalne cilje in sicer 50% zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč do 2030 in udejanjenje Vizije NIČ do 2050. Del razprave bo usmerjen tudi v nacionalne programe in doseganje ciljev posameznih kontinentov in držav. Eden izmed razlogov, da skupščina poteka tudi v Sloveniji je ocena EK nezadostnega napredka 2019 – 2021, kjer je Slovenija pristala na dnu držav EU. S tem želijo naši kolegi spodbuditi članice kot tudi nacionalne nosilce varnosti cestnega prometa k izbiri pravih in merljivih ukrepov za sledenje ciljem EU in Vizije NIČ.

“Zmanjševanje hudo poškodovanih in smrtnih primerov na cestah je naša civilizacijska in moralna dolžnost in izziv zajezitve “vojne na cestah”, ki zahteva vzporedno številne tragične in nepotrebne posledice. Te znamo in zmoremo preprečevati..”

je le ena izmed izjav Roberta Štaba, ki je kot član upravnega odbora še kako zaslužen za delovanje programa v JV Evropi in tudi kot proaktivno orodje za ohranjanje zdravja in življenja na cestah.

Skupščina se bo posvetila tudi prestrukturiranju programa EuroRAP v okvir globalnega iRAP programa. V zaključku se pričakuje spodbuda, opolnomočenje in zaveze, da bomo člani in organizacije v svoje nacionalne programe umestile merljive ukrepe za zasledovanje globalnih ciljev zmanjševanja najhujših posledic prometnih nesreč.