Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Vilko zasijal na potepu na OŠ Grm

Vilko_OŠ Grm NM 10052022 (9)

Danes smo obiskali najmaljše učence OŠ Grm z igrano predstavo Vilko zasije na potepu, ki na zabaven način osvetli pravila o varni mobilnosti. S pomočjo prometnih likov so otroci spoznavali pomembnost uporabe kresničke in drugih odsevnih elementov v prometu. S pomočjo dialogov in pesmi predstava otroke spodbudi k varnemu vedenju v prometu.

Ob Vilkotovem potepu po Malem mestu so otroci spoznavali prometne znake kot so semafor, STOP znak, znak za omejitev hitrosti in znak za prehod za pešce. Vilkotu so pomagali spoznati tudi pomembnost uporabe kresničke in drugih odsevnih elementov v prometu. Saj moramo biti kot pešci v prometu vedno VIDNI IN PREVIDNI.


Vabljeni, da si pogledate nabor naših programov v naši NOVI BROŠURI.