Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

EU ocena varnosti cest po državah – Podano mnenje političnih strank, ki so izvoljene v Državni zbor

stranke v DZ

Pred volitvami smo glede na podajo EU ocene varnosti cest pozvali vse politične stranke k opredelitvi do izzivov, ki nas čakajo na tem področju v prihodnje. V Državni zbor, so bile izvoljene stranke, katerih opredelitev je sledeča:

GIBANJE SVOBODAOdgovor tukaj.
LEVICAOdgovor tukaj.
NSIOdgovor tukaj.
SDOdgovor tukaj.
SDSOdgovor tukaj.

Slovenija z letošnjim letom zaključuje desetletno obdobje ReNPVCP 2013-2022 in vstopamo počasi v novo do leta 2032.

Lani žal s 48% višjim odstopanjem najhujših posledic (smrtne žrtve) ciljev nismo dosegli, prvo četrtletje letošnjega leta pa nakazuje še poslabšanje.

Mnenja smo, da si Slovenija ne zasluži biti na repu držav EU. Odgovorni si v iskanju rešitev, stabilnosti sistema, pravih in merljivih ukrepov in s tem odgovornosti lahko zastavijo naslednja vprašanja:

  1. Zakaj je Slovenija na področju varnosti otrok med varnejšimi državami v EU?
  2. Zakaj podobnega stabilnega sistema ne udejanjimo za vse udeležence v cestnem prometu?
  3. Kateri ukrepi nas ločijo od merljivih ukrepov najbolj varnih EU držav?
  4. Zakaj in kdo je tisti v državi, ki jih ne udejanji?
  5. Zakaj naš nacionalni program varnosti cest ne obsega merljivih ukrepov posameznih državnih organov in odgovornosti za njihovo udejanjanje ali ne/doseganje ciljev?
  6. Zakaj nimamo javno objavljenih delujočih rešitev in ukrepov držav EU za posamezne najpogostejše vzroke prometnih nesreč, ki se jih postopno ali sorazmerno na varnostno situacijo sprejema po področjih?
  7. Kdo nosi družbeno odgovornost za izgubo zdravja in življenj, varnost cest, izgubo v BDP, ki je višja od povprečja držav EU?
  8. Kateri družbeni nosilci v državi lahko/morajo prispevati k višjim standardom varnosti, glede na dejstvo, da obstoječi glede na oceno napredka držav EU v obdobju preteklih 3 let svojega dela niso opravili uspešno?

Sorodne vsebine: