Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

4 prometna deteljica na OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

4PD_OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok_15032022 (2)

Otroci so naše največje bogastvo.. in ker v svet prometa vstopajo že zelo zgodaj, se zavedamo, kako pommebno jih je opolnomočiti in opremiti z ustreznim znanjem za varno vključitev v promet. To počnemo na zanimiv in zabaven način skozi delavnico za 1. VIO v OŠ 4 prometna deteljica.

Včeraj smo se družili z najmlajšimi učenci na OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok, ki so:

  • izkusili različne prometne situacije
  • se učili varnega in kulturnega obnašanja v cestnem prometu,
  • spoznali različne vloge, ki jih imajo v prometu,
  • spoznali osnovne prometne elemente, pravila in znake,
  • spoznali pomen varnostnega pasu in sedeža,
  • praktično preizkusili vlogo pešca v prometu in pravilno prečkanje.

Na koncu smo skupaj zapeli in zaplesali na pesem Adija Smolarja Na cesti nikdar nisi sam.