Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

4 prometna deteljica na OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

4PD_OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok_15032022 (2)

Otroci so naše največje bogastvo.. in ker v svet prometa vstopajo že zelo zgodaj, se zavedamo, kako pommebno jih je opolnomočiti in opremiti z ustreznim znanjem za varno vključitev v promet. To počnemo na zanimiv in zabaven način skozi delavnico za 1. VIO v OŠ 4 prometna deteljica.

Včeraj smo se družili z najmlajšimi učenci na OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok, ki so:

  • izkusili različne prometne situacije
  • se učili varnega in kulturnega obnašanja v cestnem prometu,
  • spoznali različne vloge, ki jih imajo v prometu,
  • spoznali osnovne prometne elemente, pravila in znake,
  • spoznali pomen varnostnega pasu in sedeža,
  • praktično preizkusili vlogo pešca v prometu in pravilno prečkanje.

Na koncu smo skupaj zapeli in zaplesali na pesem Adija Smolarja Na cesti nikdar nisi sam.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12 letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 izvaja strokovne naloge vodje projekta.