Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Opozorilo Policije: V zadnjem času več prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji in otroci – pazite nanje

pešci opozorilo policije

Policija opozarja:

“Prvi spomladanski dnevi nas vabijo h gibanju na prostem, s tem pa se v prometu povečuje tudi število šibkejših prometnih udeležencev, kot so otroci in kolesarji. Ti so bili v zadnjih dneh večkrat udeleženi v prometnih nesrečah, zato policisti pozivamo – previdno na cesti!

Otroci so spet pogosteje prisotni v prometu

Otroci so se vrnili v šole in na šolske poti, spomladansko vreme pa jih vabi na prosto tudi po končanem pouku. Vse več jih je zato tudi v prometu, kjer so udeleženi kot pešci, kolesarji, na skiroju, poganjalčku ali kot sopotniki na kolesu.

Zato starši in skrbniki, poskrbite za njihovo varnost! Oblecite jim svetla in odsevna oblačila, da bodo dobro vidni, poskrbite tudi, da bodo na kolesu, skiroju in poganjalčku uporabljali zaščitne čelade. Naučite jih prometnih pravil, ki naj jih vselej upoštevajo, sami pa spremljajte njihova ravnanja, s svojimi pa jim bodite za zgled.

Na cestah vse več tudi kolesarjev

Lepo vreme pa ni zvabilo ven le otrok (in motoristov, kot smo opozarjali pretekli teden), temveč tudi kolesarje, ki prav tako sodijo med ranljivejše udeležence cestnega prometa. Ugotavljamo, da s svojim ravnanjem velikokrat tudi sami prispevajo k nastanku nevarne situacije v prometu. Najpogosteje ne vozijo po pravilni strani ceste ali pravilni strani kolesarske steze, pogosto vozijo po površinah, ki niso namenjene kolesarjem, in ne uporabljajo zaščitne čelade.

Zato znova opozarjamo: kolesarji, cestnoprometna pravila veljajo tudi za vas. Bodite pozorni na prometno signalizacijo in jo upoštevajte. Opazujte promet in predvidevajte ravnanje drugih udeležencev. Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja za vami, ter pravočasno in odločno nakažite svoj namen. Vedno uporabljajte le površino, ki je namenjena kolesarjem. Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite čim bližje desnemu robu vozišča v smeri vožnje. Vaše kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično brezhibno. Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto kolesarsko čelado, ki jo priporočamo tudi odraslim kolesarjem. Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola!

Vozniki, pazite na najranljivejše

Ostale voznike motornih vozil ob tem opozarjamo, naj vozijo previdno in hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram, dodatna previdnost je še posebej priporočljiva tam, kjer je pričakovati prisotnost ranljivejših udeležencev. Spoštujete cestnoprometne predpise in bodite pazljivi tudi takrat, ko imate prednost. Vozite odgovorno in strpno, da bodo naše ceste varne za vse!”

Vir.

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.