Kombinirano vozilo podrlo pešca, ki je na kraju podlegel poškodbam
February 12, 2021
Otroci ponovno v prometu
February 13, 2021

Varna cestna infrastruktura je eden pomembnejsih elementov varnosti evropskih cest. Metodologija in aktivnosti EuroRAP po posameznih državah, projektih EU so odlično orodje za zmanjševanje najhujših posledic na eni strani ter kazalec vrednosti in ocene stanja varnosti cestnega omrežja na drugi.

V FEVR smatramo, da je potrebno program in rezultate še bolj približati odločevalcem transportne politike EU, vzdrževalcem, kot tudi samim uporabnikom cestnega omrežja.

Včeraj je potekal sestanek upravmega odbora, kjer je sodeloval Robert Štaba. Člani so se seznanili z aktivnostmi, programi in planom dela vnaprej tako po državah kot tudi na nivoju EU in celotne Evrope.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *