Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Predlog za znižanje kazni za hitrost – mnenje Zavoda Varna pot

Hitrost

V medijih (Žurnal24, 24 ur zvečer, 24 ur.com,…) je te dni zaslediti predstavitev predloga Ministrstva za infrastrukturo, ki predlaga Vladi, znižanje kazni za hitrost.

Kaj menimo o predlogu v Zavodu Varna pot?

Recept, ki ga poznajo v večini držav EU z višjo stopnjo varnosti je preprost:

“Z znižanjem višine kazni, ki je bolj prijazna do uporabnikov, država na drugi strani uvaja višjo stopnjo verjetnosti zalotitve kršiteljev. Torej uvaja sistemski nadzor nad hitrostjo in s tem gradi višjo varnost, udeleženca pa prepusti lastni osebni  rasti, koliko kršitev in s tem denarja bo sam prispeval v državni proračun ali pa sprejel civilizacijsko normo države, da se na njihovih cestah, naseljih pač ne drvi.” Primer, ki ga najbolje lahko občutimo po cestah Nizozemske, Švice, Skandinavije, Nemčije v zadnjih letih pa intenzivno tudi v Franciji in Italiji.

OBRAZLOŽITEV:

“Hitrost je, po podatkih AVP in Policije 45% razlog za nastanek najhujših prometnih nesreč. Če ta % prelijemo v številke umrlih in poškodovanih, katerih Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč obeležujemo v prihajajočih dneh, jim dodamo ime, priimek, starost, dobi ta HITROST dimenzijo MORILCA na slovenskih cestah. Namenoma smo se izognili številki umrlih in poškodovanih zaradi hitrosti, saj smo pri nas spoznali številne družine, ki jim je ta hitrost lastnega člana družine ali nekoga drugega za vedno spremenila življenje. In danes vemo, da bi številne izmed njih lahko preprečili.

Odgovornost za zmanjševanje najhujših posledic prometnih nesreč je v okviru držav EU prvenstveno v rokah države, nacionalnih programov varnosti cestnega prometa, zakonodaji, infrastrukturi, sistemski vzgoji in preventivnem delovanju različnih deležnikov. In v vsaki izmed por, je skladno z Vizijo NIČ, odgovornost nas posameznikov, v katerikoli vlogi pač nastopamo. Lahko smo le udeleženci, izvajalci ali odločevalci in kreatorji ukrepov.

Torej, ali so kazni pri nas previsoke in vplivajo ali ne na varnost cestnega prometa?

Glede na nesorazmerno višino kazni za hitrost v Sloveniji v primerjavi z določenimi državami EU je lahko predlog  umesten. Tisto kar je bistveno in v celi sporočilnosti predloga manjka je “znižujemo nesorazmerne kazni za hitrost, vendar pa vpeljujemo …”

No, tega dela ne poznamo, nismo seznanjeni, niti ga v medijih eksplicitno kot so navedene zmanjšane kazni npr., ne zasledimo.

Torej, po vzoru držav EU z višjo stopnjo varnosti in nižjimi kaznimi za hitrost, so pristojni ministri, praviloma za promet, skupaj z drugimi vidnimi deležniki poiskali odgovoren konsenz in predlagali ukrepe.

Torej:

  • Sprememba zakonodaje: znižali so kazni za hitrost, uredili pravne temelje in zakonodajo, ki omogoča na vstopih in izstopih v naselja, na nevarnih odsekih, bližini šol, spalnih sosesk umestitev številnih radarjev, na hitrih in avtocestah pa sekcijska merjenja hitrosti.
  • Infrastrukturni ukrepi: izdelali so konkretni predlog in rešitve za posamezne kategorije cest vezano na zmanjševanje posledic PN glede hitrosti (dodatni pasovi za počasna vozila, pasovi za varno prehitevanje, fizično ločevanje voznih pasov, cone 30 s primerno infrastrukturno opremo, varovalne ograje itd.) vse po filozofiji “da cesta lahko odpusti napako voznika.”
  • Izobraževalni ukrepi: v izobraževalni proces šol, avtošol, vseživljenjskega učenja umestili vedenja, znanja in programe za učenje, spoznavanje in demonstracijo fizikalnih učinkov hitrosti in njihovih posledic.
  • Preventivne aktivnosti: z različnimi deležniki v družbi seznanjali in spodbujali programe o ozaveščanju, opolnomočenju različnih javnosti.
  • Mediji in javnost: s skupnimi, strokovnimi  in javnimi razpravami predstavili utemeljitve in namen svojih odločitev in graditev višjih standardov varnosti in kvalitete državljanov ter graditev višje stopnje kulture varne mobilnosti.
  • Politične aktivnosti: izkazovanje višjih civilizacijskih norm, kjer je v prvi vrsti varnost življenja in zdravja državljanov, sistemska stabilnost, graditev zaupanja in jasen cilj ukrepov, ki so strokovno in dolgoročno umeščeni v državo. Graditev političnega konsenza, da ukrepi varne mobilnosti niso predmet dnevno-političnih interesov.

Mnenja smo, da je predlog dan v javnost. Ce smo kot del slednje lahko iz prispevka dodali delček, o katerem velja razmisliti, ga dodati, smo del svojega poslanstva naredili. Mi to počnemo zgolj in samo z enim namenom, da bo prihodnje obeleževanje Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč pokazalo, da se je trend posledic prometnih nesreč zaradi hitrosti iz današnjih 45% zniževali v smeri ciljev Vizije NIČ. To bo najboljše merilo, ali je predlog pravilen in odgovoren ali ne. In to je tisto kar loči države EU po stopnji varnosti in odgovornosti in to je tisto kar v naših očeh šteje.

                                                                                                                                  Robert Štaba

Predsednik Zavoda Varna pot

Podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.