Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Je na vidiku nova velika cestna afera?

509406-200

Ni se še polegel prah zaradi zadnje afere pri opravljanju pisnega dela CPP, že je na vidiku nova afera. Do številnih kršitev naj bi prihajalo pri opravljanju kode 95. Gre za obvezno kvalifikacijo za vse poklicne voznike, ki opravljajo javni prevoz potnikov z vozili nad devetimi sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kilogramov največje dovoljene mase.

Sama pridobitev kode 95 sicer ni sporna, saj je v veljavi že od leta 2008. Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu tako od 10. septembra 2008 nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, obvezna. Z 10. septembrom 2009 je ta kvalifikacija obvezna še za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kilogramov največje dovoljene mase.

Obvezen ”pripomoček” za delo v Evropski uniji

Za pridobitev temeljne kvalifikacije mora kandidat seveda sprva pridobiti vozniško dovoljenje C in E oziroma D kategorije. Na podlagi opravljenega teoretičnega in praktičnega preizkusa pred državno komisijo voznik pridobi z vpisom v vozniško dovoljenje kodo 95 z veljavnostjo petih let. Koda 95 se podaljšuje na osnovi opravljenih rednih usposabljanjv obsegu 35 ur, vsako leto torej mora voznik opraviti za sedem ur usposabljanj.

A posel za usposabljanje voznikov se je razcvetel v zadnjih letih. Ne le zaradi dejstva, da je poklic voznika drugi najbolj iskan poklic v Sloveniji, temveč tudi zaradi vse večjega povpraševanja po poklicnih voznikih v Evropski uniji. Za podeljevanje temeljne kvalifikacije je pri nas pooblaščenih okoli dvajset ponudnikov, zato je med njimi velika konkurenca in boj za kandidate. V zadnjem času se je ta boj razplamtel predvsem za kandidate, ki prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije.

Vozniki iz balkanskih držav namreč licenco potrebujejo, ker je obvezna za delo v Evropski uniji. Cena izpita znaša okvirno 338 evrov, usposabljanja 200 evrov, zato se ob resnično veliki količini kandidatov tem poslu obračajo veliki denarci.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvajanje spornih praks zavrača

Nekateri sogovorniki opozarjajo, da do spornih praks prihaja tudi pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer pa namigovanja ostro zavračajo. Kot so poudarili, ima zbornica v izpitni komisiji, ki jo sicer določa infrastrukturno ministrstvo, dva svoja člana. Andrej Šega, predsednik Sindikata poklicnih voznikov Slovenije, je poudaril, da ”definitivno prihaja do konflikta interesov.”

Da prihaja do navzkrižja interesov, meni tudi Miran Pušnik iz izobraževalne ustanove Formula Maribor: ”Nekdo, ki je ponudnik, verjetno ne more ocenjevati svojih kandidatov.” Lahko bi se namreč zgodilo, da voznike, ki so se prej izobraževali pri zbornici, na izpitni komisiji ocenjuje človek, ki je član zbornice. A pri zbornici so neomajni in sami konflikta interesov ne vidijo.

Inšpektorji zaznali nepravilnosti, začeli izredni nadzor

Štirje inšpektorji Inšpektorata za infrastrukturo nadzore izvajajo poleg drugih nalog. V tem trenutku obravnavajo dve prijavi. Dodatno so ravno te dni naročili izredni nadzor, s strani ministrice pa bo imenovana tudi komisija za izredni nadzor usposabljanja.

Na kaj sta se nanašali prijavi in kakšne so ugotovitve, na ministrstvu niso pojasnili, saj prijavi še preiskujejo. Prav tako nismo izvedeli, zakaj so odredili izredni nadzor izpitne komisije. V Sindikatu voznikov Slovenije pa po drugi strani opozarjajo. Usposabljanje za kodo 95 ne vsebuje nobenih posebnih znanj, zaradi katerih bi bili vozniki boljši, bolj usposobljeni za delo. Kriteriji pa se nižajo, ker v Evropi kronično primanjkuje poklicnih voznikov. In te vrzeli je treba zapolniti čim hitreje.

Vir.

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.