Danes po svetu obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
November 17, 2019
Dolg seznam kršitev: brez vozniškega dovoljenja, pod vplivom alkohola …
November 18, 2019

Ivana Copuder, Filipa Mužina, Valentin Rodman, Eva Vodopivec, Jaka Pirjevec, Žiga Lozar, Gregor Čermelj, učenci kombiniranega razreda (3. in 4. razred) OŠ Dobravlje, POŠ Vrtovin z animiranim videom. Mentorica učencem je ga. Polona Žorž.

Ob letošnjem Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč smo Agencija za varnost prometa, Zavod za šolstvo in Zavod Varna pot pripravili natečaj Življenje in zdravje ni rezervni del, h kateremu smo povabili vse učence osnovnih in srednjih šol, da sodelujejo s svojimi literarnimi ali likovnimi izdelki.

Do zaključka natečaja je nosilec natečaja AVP prejel 233 izdelkov iz 47 matičnih oz. podružničnih osnovnih šol ter iz 1 srednje šole. Strokovna komisija v sestavi mag. Marta Novak, Zavod za šolstvo, Mateja Jelovčan, AVP in Tanja Wondra, ZVP, je izmed prejetih del izbirala na podlagi kriterijev sporočilnosti, ustvarjalnosti, ustreznosti temi, izvirnosti in starosti učencev. V ožji izbor se je uvrstilo 32 izdelkov. Te je tričlanska strokovna komisija ponovno pregledala in izbrala 10 najboljših, med temi desetimi pa še 3 najboljša, ki so bila v svojih kategorijah uvrščena najvišje.

Trem nagrajencem je nagrade podelila v.d direktorice AVP mag. Vesna Marinko ob osrednji prireditvi Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč na MOL.

Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo, trem nagrajencem pa iskreno čestitamo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *