Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Srečanje z ministrico za pravosodje Andrejo Katič

Varna_pot

Na podlagi pobude za spremembo zakonodaje na področju alkohola in prepovedanih substanc, ki smo jo naslovili na ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek (povzetek srečanja z ministrico Bratuškovo na podlagi pobude), smo se predstavniki Zavoda Varna pot udeležili srečanja z ministrico za pravosodje Andrejo Katič.

Načelno podporo našim prizadevanjem pri spremembi zakonodaje na področju alkohola so predhodno že izrazili na Policiji in Vrhovnem državnem tožilstvu, vsebinsko pa nas podpirata Zbornica kliničnih psihologov in Zdravniška zbornica Slovenije.

Na srečanju so predstavniki Zavoda izrazili tudi poglede na Direktivo 2012/29 EU, ki govori o pravicah žrtev kaznivih dejanj, ki smo jo v imenu Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR na evropski ravni sooblikovali in je Slovenija še ni implementirala.

Sestanka so se udeležili:

  • Vesna Pekarović Džakulin, dr. med. spec. družinske medicine, spec. medicine dela, prometa in športa, zdravnica
  • dr. Alenka Sever, spec.klin.psih.
  • Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR
  • Anja Žurga, univ.dipl.psih., programska vodja Zavoda Varna pot

Ob zaključku srečanja, ki je potekalo v konstruktivnem vzdušju, je bilo vsem jasno, da bomo v Sloveniji morali za uresničevanje Vizije NIČ veliko postoriti na področju vzgoje in izobraževanja ter ozaveščanju o škodljivi rabi alkohola. Obenem pa se potruditi primere dobrih praks tudi s področja zakonodaje implementirati v slovenski prostor. Konkretno smo se zavezali k iskanju poti medsebojnega sodelovanja Zavoda Varna pot, pravosodja, klinično-psihološke in medicinske stroke ter premagovanju izzivov, s katerimi se srečujemo osebe, ki so nas prometne nesreče najhuje zaznamovale.

Ministrstvo se je zavezalo, da bo preučilo učinkovite zakonodajne ukrepe v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi in civilno družbo.

Kot nosilec Vizije NIČ v Sloveniji smo ministrici in ostalim udeleženim na sestanku pokazali tudi v VIDEO Vizija NIČ.


TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.