Scroll Top
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Predsednik ZVP Robert Štaba se udeležuje zasedanja EuraRAP v VB

53839975_1990905384298620_1327850037899689984_o

7. in 8. marca 2019 poteka zasedanje upravnega odbora EuraRAP v Basinstoke v Veliki Britaniji. Predsednik Zavoda Varna pot in član upravnega odbora EuroRAP Robert Štaba se udeležuje dvodnevnega delovnega srečanja, na katerem poteka glavna razprava o tem, kako lahko program EuroRAP učinkovito sodeluje pri uresničevanju ciljev varne mobilnosti in Tretjega mobilnostnega paketa – 3rd Mobility Package, ki ga je prestavila EU komisarka za promet Violeta Bulc. Ravno tako pa aktivnosti predstavljajo izziv pri uresničevanju Vizije NIČ s strani EuroRAP, FEVR in drugih organizacij.

Člani upravnega odbora ​Euro​RAP:

  • s​o se​ seznanil​i​ s stanjem varnosti ​EU​ cest, posameznih regij in dr​ž​av
  • so na podlagi ​​Valetta deklaracije ​opolnomo​č​ili vlogo Euro​RAP​ programa in ure​s​ni​č​evanje ciljev prepolo​v​itve ​ž​rtev ​prometnih nesreč​ za 50% do 2030 in Vizije ​NIČ do 2050
  • so se posvetili ​izdelavi Stra​t​egije dela EuroR​AP in ​​Eire ter pospeševanju in zdru​ž​evanju programov Zahodne EU in JV EU
  • so se seznanili ​z delom pr​o​jekta RADAR, v katerega je vklju​č​en​ih​ 22 partnerjev, 12 dr​ž​av in je d​el​ EU projekta Interreg-Danube Transnational Programme. Slovenijo v programu kot partnerica zastopa AMZS.
  • so se seznani​li z aktivnostmi projektov TEn-T Road Network Safety- Connecting Europe Facility
  • so potrdi​li FEVR kot ​č​lanico​ nevladnih organizacij​ v EuroR​AP​ ter predlog konkretnega projektnega sodelovanja
  • so potrdi​li vsebinsk​i​ program generalne skupščine EuroR​AP​​,​ ki bo v Sofiji​, ​Bolgarija​,​ od 13​. do 16​. m​aja

TINA KLEMENČIČ

Ljubezen in strast do dela z otroki sta ji bili dani v zibelko. Tako je študij, z njim poklic in skoraj desetletje ustvarjanja pozitivnega in spodbudnega učnega okolja za predšolske otroke, rdeča nit njenega zivljenja.

Razumevanje razvojnih in čustvenih potreb otrok z vesljem prenaša iz profesionalnega dela v lastno družino in obratno. S svojim krativnim razmišljanjem, vrednotami, zgledom in metodami učenja bo v programe “Živimo Vizijo NIČ” za otroke in mladostnike vnesla dodaten kreativni segment raziskovanja in učenja. Svet trajne in varne mobilnosti sta nedvomno vsebinska izziva prihodnosti, katera želi najmlajšim in njihovim staršem približati, jih nanju pripraviti ter jih opolnomočiti. Možnosti in priložnosti so tako v Sloveniji kot v naših programih na vsakem koraku. “Spoznajte jih!” vam sporoča v izziv.

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12-letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 je izvajala strokovne naloge vodje projekta, s 1. oktobrom 2023 pa je imenovana v programsko vodjo.