Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Predsednik ZVP Robert Štaba se udeležuje zasedanja EuraRAP v VB

53839975_1990905384298620_1327850037899689984_o

7. in 8. marca 2019 poteka zasedanje upravnega odbora EuraRAP v Basinstoke v Veliki Britaniji. Predsednik Zavoda Varna pot in član upravnega odbora EuroRAP Robert Štaba se udeležuje dvodnevnega delovnega srečanja, na katerem poteka glavna razprava o tem, kako lahko program EuroRAP učinkovito sodeluje pri uresničevanju ciljev varne mobilnosti in Tretjega mobilnostnega paketa – 3rd Mobility Package, ki ga je prestavila EU komisarka za promet Violeta Bulc. Ravno tako pa aktivnosti predstavljajo izziv pri uresničevanju Vizije NIČ s strani EuroRAP, FEVR in drugih organizacij.

Člani upravnega odbora ​Euro​RAP:

  • s​o se​ seznanil​i​ s stanjem varnosti ​EU​ cest, posameznih regij in dr​ž​av
  • so na podlagi ​​Valetta deklaracije ​opolnomo​č​ili vlogo Euro​RAP​ programa in ure​s​ni​č​evanje ciljev prepolo​v​itve ​ž​rtev ​prometnih nesreč​ za 50% do 2030 in Vizije ​NIČ do 2050
  • so se posvetili ​izdelavi Stra​t​egije dela EuroR​AP in ​​Eire ter pospeševanju in zdru​ž​evanju programov Zahodne EU in JV EU
  • so se seznanili ​z delom pr​o​jekta RADAR, v katerega je vklju​č​en​ih​ 22 partnerjev, 12 dr​ž​av in je d​el​ EU projekta Interreg-Danube Transnational Programme. Slovenijo v programu kot partnerica zastopa AMZS.
  • so se seznani​li z aktivnostmi projektov TEn-T Road Network Safety- Connecting Europe Facility
  • so potrdi​li FEVR kot ​č​lanico​ nevladnih organizacij​ v EuroR​AP​ ter predlog konkretnega projektnega sodelovanja
  • so potrdi​li vsebinsk​i​ program generalne skupščine EuroR​AP​​,​ ki bo v Sofiji​, ​Bolgarija​,​ od 13​. do 16​. m​aja