Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Seminar Varna mobilnost – Krepitev kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev za integracijo vsebin varne mobilnosti v vzgojno-izobraževalni proces

predavanje-Varna mobilnost-MB

Danes smo na OŠ Janka Padežnika Maribor izvedli seminar Varna mobilnost – Krepitev kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev za integracijo vsebin varne mobilnosti v vzgojno-izobraževalni proces. Namenjen je bil vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih in šolah.

Program je uvrščen v katalog MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.