Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Ob Evropskem tednu mobilnosti

ETM2018

Letos ob Evropskem tednu mobilnosti, ki traja med 16. in 22. septembrom, izvajamo še posebaj veliko aktivnosti. Izobraževalne preventivne delavnice in predavanja za mlade, strokovne sodelavce na šolah in vrtcih ter za starše smo izvajali po celotni Sloveniji  – Kranju, Logatcu, Ljubljani, Črnomlju, Krškem, Loški potok, Kopru, Izoli in Sečovljah.  Ob današnjem Dnevu brez avtomobila pa smo Vizijo Nič predstavili v okviru okrogle mize na Mestni občini Ljubljana.

Želimo si, da bi se pomembnosti varne mobilnosti zavedali vsi prav vse dni v letu. Le skupaj lahko uresničimo Vizijo Nič.