Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

15 let skupaj z vami

Z majhnim prispevkom pomagajte do izvedbe
100 predstav in 100 delavnic

Pravijo, da je začetek leta čas novoletnih zaobljub, kjer si kot posamezniki postavimo cilje in jih poskušamo uresničiti. V letu 2022 želimo v Zavodu Varna pot izvesti:

  • 100 LUTKOVNIH IN IGRANIH predstav v vrtcih in osnovnih šolah
  • 100 delavnic v osnovnih in srednjih šolah

Z obema vrstama aktivnosti želimo izobraziti naše največje bogastvo, otroke, učence, dijake, o posledicah prometnih nesreč in vzrokih zanje. Namen je jasen. Z izobraževalnimi vsebinami gradimo znanje, zavedanje, kulturo in odnos mladih do varne mobilnosti, s čimer bodo lahko imeli boljšo popotnico za zdravo in varno življenje in tako uresničevali cilje Vizije NIČ.

Play Video

Vrtcem in šolam primanjkuje sredstev, da bi izobraževalne delavnice naročili, čeravno si jih želijo, saj so otroci nad njimi navdušeni. Tukaj potrebujemo vašo pomoč, s čimer želimo, da nam s prispevkom po vaših najboljših močeh pomagate izvajati naše poslanstvo še naprej. 

Cena predstave je okvirno* 285 €.

Cena ene delavnice v osnovni ali srednji šoli je okvirno* 350 €.

*Zaradi različne vrednosti potnih stroškov.

Kljub temu, da imamo nekaj podpornikov, ki pomagajo poleg svojega časa, energije in izkušenj tudi z denarnimi vložki le-ti še zdaleč ne zadoščajo, da bi letos dosegli zastavljen cilj. Prepričani smo, da vsak € namenjen za te aktivnosti bo večkrat povrnjen v znanju, odnosu, dvigu kulture mladih. To pa je cilj Vizije NIČ.

Kako nam lahko pomagate

KREDITNE KARTICE / PAYPAL
Donacijo lahko izvedete s kreditno kartico, paypal nakazilom.
SKENIRANJE QR KODE / UPN NALOG

Donacijo lahko izvedete prek UPN-obrazca (spletno prek skeniranja QR kode ali klasične položnice).

NAŠA ZGODBA

Zavod varna pot je leta 2007 prvič organiziral obeležitev Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč. Vzgib za to je dobil naš predsednik Robert Štaba, ki je imel 23. 4. 2007 neposredno osebno izkušnjo s najhujšimi posledicami prometnih nesreč. V mednarodnem okolju prepoznajo strokovnost in intuzijazem ter ga leta 2010 izvolijo v upravni odbor FEVR in leta 2016 za podpredsednika FEVR, leta 2015 pa tudi v upravni odbor EuroRap, kjer deluje še danes. Za svoje delovanje prejme leta 2018 nagrado glavnega mesta Ljubljana.

Osrednji cilj: da otroci, učenci in dijaki ne bodo počeli enakih napak kot mi ter da bodo soustvarjali bolj varno mobilnost.

Skozi vsa leta delovanja si skozi različne aktivnosti prizadevamo zmanjšati število žrtev prometnih nesreč. Naj strnemo le nekaj najpomembnejših:

  • Izvajanje programa psihosocialne pomoči osebam zaznamovanih s posledicami prometnih nesreč „Skupaj iz stiske“: V programu psihosocialne pomoči smo svetovali in pomagali 5.983 osebam, ki so izgubile bližnjega ali se je nekdo izmed njih hudo telesno poškodoval v prometni nesreči.
  • Izvajanje programa „Živimo Vizijo NIČ“: V delavnice in izobraževanja smo vključili 3.824 ljudi (od leta 2017). Preko socialnih medijev smo z izobraževalnimi vsebinami dosegli 3.521.146 ogledov (od leta 2017).
  • Izvajanje izobraževalnih programov „Živimo Vizijo NIČ“: V izobraževalne programe po vrtcih in šolah smo do sedaj vključili 186.137 otrok, učencev, dijakov, mladostnikov in staršev.
  • Izvajanje preventivno-izobraževalnih prireditev „Živimo Vizijo NIČ“: Na preventivno-izobraževalnih prireditvah smo osebno nagovorili 271.661 obiskovalcev, posredno pa je bilo o tematiki nagovorjenih 1.143.644 ljudi. Vsebine iz prireditev in kampanj so preko naših družbenih omrežij dosegle 2.124.697 ogledov.

Pridružite se nam pri prizadevanjih za večjo prometno varnost in nameniti nekaj denarnih sredstev za ta namen. Za vse dodatne informacije nas lahko obiščete v naših prostorih na Linhartovi cesti 51 v Ljubljani ali nas pokličete na +386 40 302 361.

Nagovor predsednika zavoda varna pot roberta štabe

“Stari smo 15 let… In na prehojeno pot smo ponosni. Zakaj? V naših programih se skozi vsa leta prelivajo številne življenjske zgodbe, strokovno znanje, vztrajnost in pozitiven odnos do zdravja in življenja. Imamo vrednote, vizijo in cilj, ki smo jih soustvarjali na domačem, regijskem, evropskem in svetovnem nivoju. Preprosto smo vse navedeno strnili v programu  »Živimo Vizijo NIČ.« Njeno poslanstvo lahko zasledimo že ob izjavi naše ambasadorke Marijane Kračun, ki nas je leta 2009 ob obeležitvi Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč, na Prešernovem trgu v Ljubljani, nagovorila: »Včeraj se je prometna nesreča pripetila njim, danes nam in ne želimo si, da bi se jutri pripetila vam.«
Ko začutiš in zaživiš sporočilnost besed, poti nazaj ni več in od takrat dalje je zavedanje, da se najhujše posledice prometnih nesreč lahko in morajo preprečiti, vtkano v vsako našo aktivnost. Strokovnost, znanje, veščine, programi, merljivost aktivnosti, ki odlikujejo države z najvišjo stopnjo varnosti cest v EU, postane poslanstvo, ki ga želimo udejanjiti tudi v Sloveniji. Psihološka pomoč ljudem, ki so jih najhujše posledice zaznamovale, preventivno-izobraževalni  programi, prireditve za najmlajše, mlade in starejše, zagovorništvo so programi, zaradi katerih so nas kot prvo nevladno organizacijo t.i. vzhodne Evrope  sprejeli v Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč FEVR. V vseh teh letih smo se  organsko razvijali tako v programskem, strokovnem, osebnem in kadrovsko-finančnem delu.
Programe razvijamo in izvajamo s pomočjo pridobljenih sredstev na razpisih državnih organov, lokalnih skupnosti ali podpori projektov, ki jih podpirajo različna družbeno odgovorna podjetja, organizacije.Naša želja je, da bi bilo leto 2022 bolj varno in bi v Sloveniji ponovno »ujeli« pozitivni trend zmanjševanja umrlih in hudo poškodovanih v prometnih nesrečah, kot je to cilj EU in tudi Resolucije NPVCP do leta 2022.”

PIA GOLOB

V naših življenjih se zgodi, da si poslanstva ne izberemo sami, temveč slednje poišče nas. Študij molekulske in funkcionalne biologije je začrtal njeno prihodnjo profesionalno pot. Tragična nesreča, v kateri je Pia izgubila mlajšo 20-letno sestro, je v njej zbudila drugačne načrte. Pridružila se je skupini mladih moderatork in kmalu svoje talente vključila v nadgradnjo številnih preventivno-izobraževalnih programov Zavoda. Pedagoško delo z otroki in mladimi jo je prevzelo in motiviralo v dodaten pedagoški študij.

Od septembra 2022 izvaja strokovne naloge vodje projekta.

KAJA KOBAL

Kaja Kobal ima večletne izkušnje moderatorke v naših preventivno izobraževalnih delavnicah. Kreiranje strokovnih vsebin, veščine in primerno podajanje primerni starostni in ciljni populaciji, so ji kot študentki socialne pedagogike vedno predstavljali izziv in strokovni motiv. Svoja dodatna znanja je na različnih področjih podpore žrtvam prometnih nesreč pridobivala v FEVR – Evropskem združenju žrtev prometnih nesreč, kjer je aktivno izvajala naloge na področju strateškega komuniciranja.

Kaja je “nevidni svet žrtev prometnih nesreč” spoznala že kot 12 letni otrok. V prometni nesreči je izgubila svojega očeta.

Od septembra 2020 izvaja strokovne naloge vodje projekta.