s@m na cesti

NOVO! E-delavnica s@m na cesti

Ciljna skupina: učenci 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli
Izvajalci: mladi moderatorji Zavoda Varna pot
Cilji: Učencem zagotoviti varen jutri. Učence naučiti pomena osnovnih prometnih znakov in komunikacije za varno mobilnost. Izkusiti različne prometne situacije ter se učiti varnega in strpnega vedenja kot pešec, kolesar in sopotnik v avtomobilu. Aktivno odigrati vlogo odgovornega udeleženca v varni mobilnost. Analizirati in kritično ovrednotiti različne situacije v mobilnosti ter praktično preizkusiti obnašanje v realnih situacijah.
Čas trajanja delavnice: 1 šolska ure
Število učencev: max. 50 učencev
Oblika dela: kvizi, diskusija, pogovor, pantomima, video vsebine, osebne izpovedi in nasveti mladih ambasadorjev Zavoda Varna pot, ki so jih prizadele posledice najhujših prometnih nesreč
E-delavnico ali vodi moderator Zavoda Varna pot na različnih komunikacijskih orodjih (Zoom, Skype ipd.), pri izvedbi pa se prilagodimo šolskim praksam.

 
 
Projekt podpirajo: