Odgovorno pitje – mit ali resnica?

Odgovorno pitje - mit ali resnica?

Z akcijo želimo:
  • ozaveščati, seznanjati in širiti pozitiven odnos do pitja, predvsem piva
  • vzpostaviti pozitiven pristop do odgovornosti
  • pozitivno seznanjanje s posledicami ravnanj
  • pozitivno odstiranje in osvetljevanje mitov, tabujev
  • vzpostaviti pozitiven pristop pri soočanju različni stališč
  • na pozitiven način osvetliti različne interese deležnikov
  • vzpostaviti pozitiven interes dialoga med različnimi partnerji

Jasno izhodiščno stališče: ALKOHOL IN UDELEŽBA V PROMETU SE POPOLNOMA IZKLJUČUJETA


CILJ: Vsem že obstoječim zakonskim določbam družbe, preventivno izobraževalnim aktivnostim in vsebinam dodati drugačen, pozitiven, inovativen, odprt in dolgoročno naravnan projekt, ki bo »živel« med ljudmi in jih ozaveščal o LASTNI ODGOVORNOSTI, KULTURI IN ODNOSU DO PITJA ALKOHOLA.