Donacija dohodnine

DONACIJA DOHODNINE


Podprite naše aktivnosti in nam namenite 0,5% dohodnine.

Zavod Varna pot je na seznamu upravičencev do donacij. Vljudno vas vabimo, da nam namenite do 0,5 % svoje dohodnine. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gredo ta sredstva sicer v proračun, mi pa bomo tudi z vašo pomočjo lažje izvajali preventivno-izobraževalne programe Živimo Vizijo NIČ.

Kako to uredite? Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki ali izpolnite predpisani obrazec in ga pošljete na davčni urad.

Davčna številka Zavoda Varna pot za vpis v obrazec: 94961352


FINANČNI URADI:
Brežice – Finančni urad Brežice, Cesta prvih borcev 39a, 8250 Brežice
Celje – FU Celje, p. p. 2399, 3102 Celje
Dravograd – FU Dravograd, Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd
Hrastnik – FU Hrastnik, p. p. 62, Log 9, 1430 Hrastnik
Kočevje – FU Kočevje, p. p. 53, Ljubljanska cesta 10,1330 Kočevje
Koper – FU Koper, p. p. 31, Ferrarska ulica 30, 6001 Koper
Kranj – FU Kranj, p. p. 122, Koroška cesta 21, 4001 Kranj
Ljubljana – FU Ljubljana, p. p. 107, Davčna ulica 1, 1001 Ljubljana
Maribor – FU Maribor, Titova cesta 10, 2502 Maribor
Murska Sobota – FU Murska Sobota, p. p. 300, Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota
Nova Gorica – FU Nova Gorica, p. p. 45, Ulica Gradnikove brigade 2, 5001 Nova Gorica
Novo mesto – FU Novo mesto, p. p. 380, Kandijska cesta 21, 8001 Novo mesto
Postojna – FU Postojna, p. p. 184, Tržaška cesta 1, 6230 Postojna
Ptuj – FU Ptuj, p. p. 115, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj
Velenje – FU Velenje, p. p. 204, Kopališka cesta 2a, 3320 Velenje

Zahtevo za namenitev dohodnine lahko oddate na davčni urad skozi celo leto, najkasneje do 31. decembra tekočega leta. Upravičenci bomo sredstva za preteklo leto prejeli jeseni prihodnjega leta (npr. septembra 2016 za leto 2015).

Vsak davčni zavezanec lahko nameni del dohodnine, kar ne predstavlja dodatnih stroškov, saj gre za del dohodnine, ki bi v nasprotnem primeru šel v državno blagajno. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kot so npr. zavod, društvo ...

Iskreno se vam zahvaljujemo za vašo podporo!