Delavnice za vodstvene in strokovne delavce

Preventivne aktivnosti

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI V VRTCIH IN ŠOLAH: VARNA MOBILNOST


Ciljna skupina: vodstveni in strokovni delavci v vrtcu in osnovni ter srednji šoli
Izvajalci: Robert Štaba, predsednik ZVP in podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR ter drugi pedagoški, psihološki strokovnjaki ali strokovnjaki na področju varne mobilnosti
Cilji: Ozavestiti o vsebinah in pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti. Opolnomočiti vodstvene in strokovne delavce za ustrezno uporabo didaktičnih pristopov na področju varne mobilnosti. Soustvarjati kulturo vedenja v šoli s ciljem uresničevanja in udejanja Vizije NIČ. Analizirati in povezati pomen ozaveščanja vsebin varne mobilnosti. Opolnomočiti vodstvene in strokovne delavce za ustrezna ravnanja ob posledicah prometnih nesreč. Ozavestiti vodstvene in strokovne delavce o pomenu in vlogi strokovnih delavcev v osnovni šoli in vrtcu v odnosu do žrtev prometni nesreč. Seznaniti strokovne delavce s pristopi ob primerih nesreč.
Čas izvajanja: do 4 šolske ure, po dogovoru
Število strokovnih delavcev: min. 20
Oblika dela: delavnice, okrogla miza, predavanje, razprava
Vsebine: Šola kot prostor za socialno in čustveno opismenjevanje. Varna mobilnost. Pravilna ravnanja odraslih ob soočenju v primerih hudih posledic prometnih nesreč. Odnos med institucijo in starši. Ustrezna obnašanje znotraj kolektiva v primerih nesreč.

Izvedbo projekta omogočajo: