Je na vidiku nova velika cestna afera?

Objave alkohola na družbenih omrežjih škodujejo otrokom in mladim
January 24, 2020
STATISTIKA PROMETNE VARNOSTI
January 27, 2020

Ni se še polegel prah zaradi zadnje afere pri opravljanju pisnega dela CPP, že je na vidiku nova afera. Do številnih kršitev naj bi prihajalo pri opravljanju kode 95. Gre za obvezno kvalifikacijo za vse poklicne voznike, ki opravljajo javni prevoz potnikov z vozili nad devetimi sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kilogramov največje dovoljene mase.

Sama pridobitev kode 95 sicer ni sporna, saj je v veljavi že od leta 2008. Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu tako od 10. septembra 2008 nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, obvezna. Z 10. septembrom 2009 je ta kvalifikacija obvezna še za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kilogramov največje dovoljene mase.

Obvezen ”pripomoček” za delo v Evropski uniji

Za pridobitev temeljne kvalifikacije mora kandidat seveda sprva pridobiti vozniško dovoljenje C in E oziroma D kategorije. Na podlagi opravljenega teoretičnega in praktičnega preizkusa pred državno komisijo voznik pridobi z vpisom v vozniško dovoljenje kodo 95 z veljavnostjo petih let. Koda 95 se podaljšuje na osnovi opravljenih rednih usposabljanjv obsegu 35 ur, vsako leto torej mora voznik opraviti za sedem ur usposabljanj.

A posel za usposabljanje voznikov se je razcvetel v zadnjih letih. Ne le zaradi dejstva, da je poklic voznika drugi najbolj iskan poklic v Sloveniji, temveč tudi zaradi vse večjega povpraševanja po poklicnih voznikih v Evropski uniji. Za podeljevanje temeljne kvalifikacije je pri nas pooblaščenih okoli dvajset ponudnikov, zato je med njimi velika konkurenca in boj za kandidate. V zadnjem času se je ta boj razplamtel predvsem za kandidate, ki prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije.

Vozniki iz balkanskih držav namreč licenco potrebujejo, ker je obvezna za delo v Evropski uniji. Cena izpita znaša okvirno 338 evrov, usposabljanja 200 evrov, zato se ob resnično veliki količini kandidatov tem poslu obračajo veliki denarci.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvajanje spornih praks zavrača

Nekateri sogovorniki opozarjajo, da do spornih praks prihaja tudi pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer pa namigovanja ostro zavračajo. Kot so poudarili, ima zbornica v izpitni komisiji, ki jo sicer določa infrastrukturno ministrstvo, dva svoja člana. Andrej Šega, predsednik Sindikata poklicnih voznikov Slovenije, je poudaril, da ”definitivno prihaja do konflikta interesov.”

Da prihaja do navzkrižja interesov, meni tudi Miran Pušnik iz izobraževalne ustanove Formula Maribor: ”Nekdo, ki je ponudnik, verjetno ne more ocenjevati svojih kandidatov.” Lahko bi se namreč zgodilo, da voznike, ki so se prej izobraževali pri zbornici, na izpitni komisiji ocenjuje človek, ki je član zbornice. A pri zbornici so neomajni in sami konflikta interesov ne vidijo.

Inšpektorji zaznali nepravilnosti, začeli izredni nadzor

Štirje inšpektorji Inšpektorata za infrastrukturo nadzore izvajajo poleg drugih nalog. V tem trenutku obravnavajo dve prijavi. Dodatno so ravno te dni naročili izredni nadzor, s strani ministrice pa bo imenovana tudi komisija za izredni nadzor usposabljanja.

Na kaj sta se nanašali prijavi in kakšne so ugotovitve, na ministrstvu niso pojasnili, saj prijavi še preiskujejo. Prav tako nismo izvedeli, zakaj so odredili izredni nadzor izpitne komisije. V Sindikatu voznikov Slovenije pa po drugi strani opozarjajo. Usposabljanje za kodo 95 ne vsebuje nobenih posebnih znanj, zaradi katerih bi bili vozniki boljši, bolj usposobljeni za delo. Kriteriji pa se nižajo, ker v Evropi kronično primanjkuje poklicnih voznikov. In te vrzeli je treba zapolniti čim hitreje.

Vir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *